Реалізація іншомовної підготовки студентів на засадах педагогіки співпраці

Основний зміст статті

Вікторія Лапіна

Анотація

У статті обґрунтовано актуальність організації іншомовної підготовки студентів технічних вишів на засадах діалогічного навчання в межах педагогіки співпраці; надано ретроспективний огляд наукової літератури щодо теоретичних основ реалізації діалогічного навчання в освітній діяльності. На основі аналізу науково-педагогічної літератури встановлено сутність поняття “навчальний діалог”; розглянуто навчальний діалог у межах педагогіки співпраці як компонент особистісно зорієнтованого, діалогічного, проблемного, розвивального видів навчання. Окреслено основні вихідні позиції щодо організації діалогічної взаємодії під час вивчення іноземних мов, визначено концептуальні положення, що сприяють ефективній реалізації професійно зорієнтованої іншомовної підготовки студентів у межах педагогіки співпраці.


Визначено особливості організації діалогічного навчання на засадах педагогіки співпраці в контексті іншомовної підготовки студентів технічних спеціальностей, серед яких виокремлено комунікативну спрямованість; проблемність дидактичного матеріалу; ситуативність навчальної діяльності та активність форм навчання.

Деталі статті

Як цитувати
Лапіна, В. (2019). Реалізація іншомовної підготовки студентів на засадах педагогіки співпраці. Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету, 19, 178-188. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/2330
Розділ
Методика викладання мов

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.