Фразеологізми із соматичним компонентом на позначення рис характеру людини у вивченні англійської мови

Автор(и)

  • Yuliia Yelovska

DOI:

https://doi.org/10.31812/filstd.v19i0.2320

Ключові слова:

фразеологізм, соматичний компонент, іноземна мова

Анотація

У статті розглядається компонентний склад, структура і вживання фразеологізмів із соматичним компонентом на позначення рис характеру людини у вивченні іноземної мови, англійської зокрема. Проаналізовано стійкі словосполучення англійської й української мов, які описують такі риси характеру людини як-от: доброта, агресивність, балакучість, мовчазність, допитливість. Виявлено, що більшість фразеологічних одиниць характеризується спільністю центральних соматичних елементів, виражених іменниками на позначення назв частин тіла людини (голова, рот, очі, серце, язик).

Metrics

Metrics Loading ...

Посилання

Жайворонок В.В. Знаки української етнокультури: словник-довідник.Київ : Довіра, 2006.703с.

Мойсеєнко Л. Соматизми в українській, німецькій та польській мовах із компонентом найменування “частина тіла людини”. Київські полоністичні студії.2015. Т. XXVI. C.410–415.

Патен І. Соматичний компонент у складі фразеологічних одиниць зі значенням переміщення у просторі (на матеріалі української, польської та англійської мов). Проблеми гуманітарних наук. Серія “Філологія”. 2015. Вип.36. C.88–96.

Словник фразеологізмів української мови/ уклад.В.М.Білоноженко таін.Київ : Наук. думка, 2003. 1104с.

Українські прислів’я і приказки/ уклад. М.Номис.Київ :Либідь, 1993. 768с.

Oxford Dictionary of Idioms/ ed. J.Siefring. New York: Oxford Univerity Press, 2004. 340p.

Downloads

Опубліковано

2019-05-23

Як цитувати

Yelovska, Y. (2019). Фразеологізми із соматичним компонентом на позначення рис характеру людини у вивченні англійської мови. Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету, 19, 19–26. https://doi.org/10.31812/filstd.v19i0.2320

Номер

Розділ

Структура і семантика мовних одиниць