Співвідношення понять “прикладка” і “присудок” у лінгвістичній науці

Основний зміст статті

Ірина Рабчук

Анотація

У статті здійснено огляд публікацій, у яких започатковано дослідження проблеми співвідношення понять “прикладка” і “присудок”. Установлено, що апозицію й невідокремлену прикладку не можна ототожнювати. Відображено сучасне розуміння прикладки як напівпредикативного члена, у якому поєднані граматика означальних та предикативних відношень із перевагою перших. Акцентовано, що субстантивні звороти не мають синтаксичних засобів вираження темпоральності й модальності, а їхня напівпредикативна означальна функція корелює з предикативною функцією за умови перетворення речення з прикладкою у складнопідрядне означальне чи два закінчені прості речення. З’ясовано, що субстантивні звороти можна трансформувати лише в підрядні означальні частини найелементарнішої форми – із присудком минулого чи теперішнього часу дійсного способу.

Деталі статті

Як цитувати
Рабчук, І. (2018). Співвідношення понять “прикладка” і “присудок” у лінгвістичній науці. Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету, 18, 63-74. https://doi.org/10.31812/filstd.v18i0.2128
Розділ
Структура і семантика мовних одиниць

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.