Lexical language play in “The big bang theory” sitcom

Автор(и)

  • Еkaterinа Vasilenko
  • Anastasiya Kniga

DOI:

https://doi.org/10.31812/filstd.v18i0.2130

Ключові слова:

гумористичний дискурс, ситком, мовна гра, прийоми мовної гри, лексична мовна гра

Анотація

У статті встановлено роль лексичної мовної гри в досягненні гумористичного ефекту в такому дискурсивному жанрі, як ситуаційна комедія. Матеріалом дослідження послужили шість сезонів популярного американського ситкому “Теорія великого вибуху”. Акцентовано на тому, що найчастіше мовна гра актуалізується за допомогою лексичних мовних засобів і прийомів. Розглянуто такі прийоми лексичної мовної гри, як порівняння, перифраз, метафора, гіпербола, персоніфікація, звертання до неживого предмета, алюзія, цитацій, антономасія, омонімія, поєднання непоєднуваного, метонімія.

Metrics

Metrics Loading ...

Посилання

Crystal D. Language Play. Chicago: Univ. of Chicago Press, 2001. 249p.

Ross A. The Language of Humour. London ; New York: Routledge, 1998. 118p.

Wittgenstein L. Philosophische Untersuchungen. URL:http://www.geocities.jp/mickindex/wittgenstein/witt_pu_gm.html.1953. (Datum des Zugriffs: 15.09.2018).

Василенко Е. Н., Книга Ю. А. Приемы языковой игры в американском юмористическом дискурсе (на материале ситкома «Scrubs»). Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. Кривий Ріг : ФОП Маринченко С. В., 2017. Вип. 16.С.296–303.

Игра как прием текстопорождения: монография / редкол.: А. П. Сковородников и др.; под ред. А. П. Сковородникова. Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2010. 341с.

Ковыляева Н. Е. Языковая игра как средство формирования семантики и прагматики дискурса (на материале текстов различных функциональных стилей): дис. ... канд. филол. наук : 10.02.19. Нальчик, 2015. 186с.

Коновалова О. Ю. Языковая игра всовременной русской разговорной речи: монография. Владивосток : ВГУЭС, 2008. 196с.

Культура русской речи: энциклопедический словарь-справочник/ подред. Е. Н. Ширяева, Л. Ю. Иванова, А. П. Сковородникова. 2-е изд. Москва :Флинта : Наука, 2007. 840с.

Норман Б.Ю. Игра на гранях языка. Москва: Флинта: Наука, 2006. 344с.

Downloads

Опубліковано

2018-12-20

Як цитувати

Vasilenko Е., & Kniga, A. (2018). Lexical language play in “The big bang theory” sitcom. Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету, 18, 89–97. https://doi.org/10.31812/filstd.v18i0.2130

Номер

Розділ

Лінгвістика і поетика тексту