Актуалізація прецедентності в публіцистиці Івана Багряного

Основний зміст статті

Жанна Колоїз

Анотація

У статті досліджено прецедентні феномени, які маніфестують певну культурно значущу інформацію в мові публіцистики Івана Багряного. Зосереджено увагу на тому, що публіцистичний доробок письменника активізує когнітивну базу через актуалізацію інтертекстуальності й прецедентності, ґрунтований на використанні різних прецедентних феноменів, що виступають яскравими маркерами й вербальними сенсорними стимулами. З’ясовано функційно-прагматичну наснаженість прецедентних феноменів. Репрезентовано передовсім такі функції прецедентних феноменів, як-от: номінативно-інформативна, персуазивна, аксіологічна, прагматична, парольно-ідентифікаційна, людична, експресивно-декоративна тощо.

Деталі статті

Як цитувати
Колоїз, Ж. (2018). Актуалізація прецедентності в публіцистиці Івана Багряного. Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету, 18(1), 108-127. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/2132
Розділ
Лінгвістика і поетика тексту

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.