Том 20 (2019)

					View Том 20 (2019)

У збірнику порушено актуальні проблеми сучасної філології. Розглянуто традиційні й нетрадиційні підходи до різних лінгвістичних і літературознавчих явищ. Представлено важливі аспекти викладання української й англійської мов у закладах вищої освіти.

Для науковців-філологів і вчителів-словесників навчальних закладів різних типів.

Опубліковано: 2019-12-22

Весь випуск