Мовні кліше в медіакартині світу

Основний зміст статті

Наталя Шарманова

Анотація

У статті проаналізовано роль мовних кліше у структуруванні фрагментів інформаційної дійсності, концептуалізації інформації в новітньому медіадискурсі. Мову медіакомунікації осмислено в контексті глобальної клішованості, оскільки завдяки багатовекторності інформаційного простору світ втрачає національні кордони, інформація не має обмежень у часі і просторі. Констатовано, що лінгвалізація інформаційних процесів формує медіаобраз сучасної дійсності, а мовні кліше виступають в ролі конструктів медійного простору, інтерпретація подій структурує фрагменти медіакартини світу, перетворюючи інформаційні потоки на ідеологічні стереотипи.

Деталі статті

Як цитувати
Шарманова, Н. (2019). Мовні кліше в медіакартині світу. Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету, 20, 87-99. https://doi.org/10.31812/filstd.v20i0.3694
Розділ
Структура і семантика мовних одиниць

Посилання

1. Володина М.Н. Язык СМИ –основное средство воздействия на массовое сознание. Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования. Москва, 2003. С.14–18.
2. Добросклонская Т.Г. Вопросы изучения медиатекстов: Опыт исследования современной английской медиаречи: монография. 4-е изд. Москва: КРАСАНД, 2013. 288с.
3. Жайворонок В.В. Українська етнолінгвістика. Київ: Довіра, 2007. 262с.
4. Золотых Л.Г. Когнитивно-дискурсивные основы фразеологической семантики (на материале русского языка) : автореф. дисс. ... д-ра филол. наук: 10.02.01. Белгород, 2008. 45с.
5. Колоколова А.О. Номінація країн як засіб концептуалізації знань про світ в українській публіцистиці ХХ –початку ХХІ ст.: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01. Харків, 2011. 16с.
6. Павиленис Р.И. Проблема смысла: Современный логико-философский анализ языка. Москва : Мысль, 1983. 286с.
7. Потебня А.А. Мысль и язык. Киев : СИНТО, 1993. 192с.
8. Рогозина И.В. Медиа-картина мира: когнитивно-семиотический аспект: монография. Москва–Барнаул, 2003. 289с.
9. Шарманова Н.М. Комунікативно-прагматичний потенціал кліше в українському медіапросторі. Studia ukrainica Varsoviensia 3. Warszawa: Uniwersytet warszawski, 2015. P.213–225.
10. Яворська Г.М., Богомолов О.В.Непевний об’єкт бажання: ЄВРОПА в українському політичному дискурсі: монографія. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. 136с.
11. McLuhan M. Understanding Media : Extensions of Man. London: Routledge, 1994. P.134.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.