Забезпечення комунікативних проблем студентів у побутовій, навчально-професійній та соціально-культурній сферах

Основний зміст статті

Наталія Малюга
Вероніка Городецька

Анотація

У статті визначено пріоритети навчання української мови як іноземної, оприлюднено авторський досвід забезпечення комунікативних потреб студентів у побутовій, навчально-професійній та соціально-культурній сферах. Названо чинники, які гальмують опанування мови. Рекомендовано в навчальному процесі формувати реальну потребу в отриманні екстралінгвістичного результату, що апелює до особистістих цілей і мотивів інокомунікантів. Акцентовано на засвоєнні сукупності кодових засобів мови та правил їхнього використання для передачі змісту і сприйняття виражених інтенцій, підґрунтям чого є живе мовлення, сприятливе мовне середовище та оточення.

Деталі статті

Як цитувати
Малюга, Н., & Городецька, В. (2019). Забезпечення комунікативних проблем студентів у побутовій, навчально-професійній та соціально-культурній сферах. Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету, 20, 182-194. https://doi.org/10.31812/filstd.v20i0.3703
Розділ
Методика викладання мов

Посилання

1. Бакум З.П. Українська мова як іноземна: лінгводидактичні проблеми. Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. Кривий Ріг : КДПУ, 2010. Вип.5. С.226–232.
2. Бей Л.Б., Тростинська О.М. Проблеми викладання української мови різним категоріям іноземних студентів. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. 2008. No12. С.42–49.
3. Городецька В., Малюга Н. Українська мова як іноземна : навч. посіб. Кривий Ріг : Вид. Р.А. Козлов, 2018. 388с.
4. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика : підручник / за ред. С.Ю. Ніколаєвої. Київ : Ленвіт, 2013. 590 с.
5. Ніколаєва С.Ю. Гринюк Г.А., Олійник Т.І. Сучасні технології навчання іноземного спілкування : навч. посіб. Київ : Ленвіт, 1997. 96с.
6. Основы методики преподавания иностранных языков / И.М. Берман и др. ; под ред. В.А. Бухбиндера, В. Штраусса. Киев : Вища школа; Leipzig: VEBVerlagEnzyklopädie, 1986. 335с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.