Лінгвокультурна специфіка найменувань їжі в текстах сучасної жіночої мандрівної прози

Основний зміст статті

Ірина Масляєва

Анотація

У статті досліджено власне українські й іншокультурні назви їжі на матеріалі текстів української сучасної жіночої мандрівної прози. Зокрема акцентовано на взаємозв’язку культуронімів з гастрономічною картиною світу. З’ясовано лінгвокультурні параметри найменувань їжі, виявлено запозичену та національно-специфічну лексику (установлено джерела поповнення концептосфери “Їжа”). Окреслено низку факторів, які безпосередньо впливають на лінгвокультурні особливості найменувань, пов’язаних із продуктами харчування.

Деталі статті

Як цитувати
Масляєва, І. (2019). Лінгвокультурна специфіка найменувань їжі в текстах сучасної жіночої мандрівної прози. Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету, 20, 135-145. https://doi.org/10.31812/filstd.v20i0.3699
Розділ
Лінгвістика і поетика тексту

Посилання

1. Гашимов Э.А. Структурно-семантические и прагматические характеристики английского лингвокультурного кода (на материале лексико-фразеологического поля “Продукты питания”) : автореф. дис. ... канд. филол. наук :10.02.04. Самара, 2005. 31с.
2. Кабакчи В.В. Введение в интерлингвокультурологию. Язык и межкультурная коммуникация: материалы ІІ Международной науч.-практ. конференции. Великий Новгород, 2011. Т.1. С.11−19.
3. Масляєва І.В. Назви страв у сучасному художньому мовленні : структурно-семантичний та функціонально-стилістичний аспекти : дис. ... магістр філол. наук. Кривий Ріг, 2018. 100с.
4. Моштаг Є.С. Стилістично-дискурсивна характеристика сучасної жіночої мандрівної прози : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01. Харків, 2017. 20с.
5. Словник української мови : в 11-и томах. URL: http://ukrlit.org/slovnyk/slovnyk_ukrainskoi_movy_v_11_tomakh
6. Уорф Б.Л. Отношение норм поведения и мышления к языку. История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. Москва, 1960. Ч.ІІ. С.24–98.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.