Часова семантика минулого в сучасному кулінарному дискурсі

Основний зміст статті

Оксана Остроушко

Анотація

У статті розглянуто репрезентацію часової площини минулого в текстах кулінарних рецептів, розміщених на трьох авторських кулінарних Інтернет-сайтах. Акцентовано увагу на тому, що досліджувані тексти мають чотирикомпонентну структуру: назва, вступ, перелік інгредієнтів, опис дій; часова семантика минулого виявляється у вступній частині авторського кулінарного рецепта. Проаналізовано три основні аспекти семантики минулого: традиції, спогади, досвід – у їх зв’язку з широким соціальним контекстом, комунікативними настановами мовця та образом адресанта.

Деталі статті

Як цитувати
Остроушко, О. (2019). Часова семантика минулого в сучасному кулінарному дискурсі. Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету, 20, 73-86. https://doi.org/10.31812/filstd.v20i0.3693
Розділ
Структура і семантика мовних одиниць

Посилання

1. Їжа і філософія: їжте, пийте і будьте щасливі/ упоряд. Ф.Олгоф, Д.Монро, переклад П. Таращук. Київ: Темпора, 2011. 346с.
2. КовпікС. Поетика густативів (на матеріалі сучасної української прози): монографія. Київ: ТОВ“НВП Інтерсервіс”, 2018. 150с.
3. КозирєваЗ. Українська когнітосфера “Їжа” як предмет лінгвістичного дослідження. Науковий вісник кафедри Юнеско КНЛУ. Серія Філологія. Педагогіка. Психологія. 2014. Вип.29.С.48–55.
4. НіколенкоВ.В. Гастрономічнідетермінанти суспільного життя: соціологічний вимір : дис. ... д-ра соцiол. наук : 22.00.01 / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. Дніпропетровськ, 2015. 441с.
5. WessellA., WishartA. Recipesforreadingculinaryheritage: FloraPellandhercookery book.ReCollections: Journal of the National Museum ofAustralia.2010. Vol.5. N.1. URL: http://recollections.nma.gov.au/issues/vol_5_no_1/

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.