Лінгводидактичні засади формування комунікативної компетентності у процесі вивчення української мови професійного спілкування

Основний зміст статті

Наталя Березовська-Савчук
Любов Цоуфал

Анотація

У статті проаналізовано процес формування комунікативної компетентності під час вивчення курсу “Українська мова (за професійним спрямуванням)”, названо чинники успішної комунікації в професійній діяльності, запропоновано систему завдань, яка сприятиме виробленню вмінь і навичок успішної мовленнєвої поведінки. Акцентовано на тому, що ефективне формування комунікативної компетентності майбутніх учителів залежить від розвитку мовної особистості, актуалізації найважливіших теоретичних відомостей, моделювання мовних ситуацій, які вимагають від здобувачів вищої освіти правильної комунікативної поведінки, стимулюють комунікативну активність.

Деталі статті

Як цитувати
Березовська-Савчук, Н., & Цоуфал, Л. (2019). Лінгводидактичні засади формування комунікативної компетентності у процесі вивчення української мови професійного спілкування. Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету, 20, 157-170. https://doi.org/10.31812/filstd.v20i0.3701
Розділ
Методика викладання мов

Посилання

1. Березовська-Савчук Н.А. Особливості формування комунікативної компетентності майбутніх учителів нефілологічних спеціальностей. Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. Кривий Ріг, 2015. Вип.13. С.425–433.
2. Дроздова І.П. Актуальні проблеми методики аудиторних і позааудиторних занять із розвитку українського професійного мовлення студентів-нефілологів. Науковізаписки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Психологія і педагогіка”.Острог: Вид-во Національного ун-ту “Острозька академія”, 2014. Вип.29. С.77–82.
3. Климова К.Я. Теорія і практика формування мовнокомунікативної професійної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей педагогічних університетів: монографія. Житомир : РУТА, 2010. 562с.
4. Колоїз Ж.В., Березовська-Савчук Н.А. Українська мова професійного спілкування в аспекті теорії стилів та культури мовлення : практикум. Кривий Ріг : ФОП МаринченкоС.В., 2019. 131с.
5. Словник-довідник з української лінгводидактики / М. Пентилюкта ін. ; за заг. ред. проф. М.Пентилюк. Київ : Ленвіт, 2015. 320с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.