Выделение композиционно-речевой формы “рассуждение” и текста-рассуждения как проблема современной лингвистики

Основний зміст статті

Александр Горбань

Анотація

У статті розглянуто композиційно-мовну форму “міркування” як одиницю композиції, як самостійне текстове утворення, що вирізняється смисловою й структурною єдністю. Акцентовано на тому, що текст-міркування може будуватися не тільки на основі умовиводу, але й на основі вільно організованого мовного процесу. Текст-міркування досліджено з урахуванням його полісистемності.


Здійснено аналіз текстів англійської прози другої половини XVII ст. Схарактеризовано тексти-міркування, представлені різними жанрами (есе, проповіді, медитації, щоденники), що уможливило узагальнення на рівні типології текстів. Стилістику й теорію доповнено новими спостереженнями над раніше не вивченими матеріалами.

Деталі статті

Як цитувати
Горбань, А. (2019). Выделение композиционно-речевой формы “рассуждение” и текста-рассуждения как проблема современной лингвистики. Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету, 20, 100-113. https://doi.org/10.31812/filstd.v20i0.3696
Розділ
Лінгвістика і поетика тексту

Посилання

1. Андреев И.Д. Место и роль практики в логическом мышлении. Вопросы логики. Москва : Изд-во АНСССР, 1955. С.120–156.
2. Асмус В.Ф. Логика. Москва : Госполитиздат, 1947. 386 с.3.Аристотель. Риторика. Античные риторики. Москва : Наука, 1978. С.15–156.
4. Березкина В.И. Формирование и пути развития жанра эссе в английской литературе XVII века. Днепропетровск : ДГУ, 1984. 116 с.
5. Гальперин И.Р. Сменность контекстно-вариативных форм членения текста. Текст как целое и компоненты текста. Москва : Наука, 1982. С.18–29.
6. Карцева З.И. Манера повествования в современном болгарском романе. Филологические науки. 1969. No5. С.3–14.
7. Колтанский Г.В. Прагматика языка. Сборник научных трудов МГПИИЯ им. М. Тореза. Москва, 1980. Вып.151. С.3–8.
8. Нечаева О.А. Функционально-смысловые типы речи : описание, повествование, рассуждение : дис...д-рафилол. наук. Москва, 1975. 410с.
9. Самсонов П.В. Оценочныекомпозиционно-речевые единицы в профессионально-технических текстах на английском языке : дис...канд.филол.наук. Минск, 1986. 174 с.
10. Свинцов В.И. Смысловой анализ и обработка текста. Москва: Книга, 1979. 273с.
11. Хведелидзе Ц.Д. Структурно-семантические параметры композиционно-речевой формы “рассуждение” : дис...канд.филол.наук. Тбилиси, 1982. 209с.
12. Цветкова Т.М. Конституирующие факторы текста “рассуждение” в научном стиле : дис...канд.филол.наук. Москва, 1983. 209с.
13. Cowley A. Of Solitude. Seventeenth Century Prose and Poetry. San Diego; Chicago; San Francisco: Sel. and ed. by A.M.Witherspoon, 1982. P.469–476.
14. Croll M.W. The Baroque Style in Prose. Seventeenth Century Prose and Poetry. San Diego; Chicago; San Francisco: Sel. and ed. by A.M.Witherspoon, 1982. P.1065–1077.
15. Halliday M.A.K. Cohesion in English. London:Longman, 1976. 374 p.16.HowellW.S. Logic and Rhetoric in England 1500–1700. Princeton,1956. 411 p.
17. Pelc Y. On the concept of narration. New York:Semiotica, 1971. Vol.3 P.1–19.
18. Teylor Y. The rule and exercises of holy dying. Seventeenth Century Prose and Poetry. San Diego; Chicago; San Francisco: Sel. and ed. by A.M.Witherspoon, 1982. P.440–454.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.