“Гра в діалог”: авторська інтенція в українській прозі 20-х років ХХ століття

Автор(и)

  • Світлана Журба

DOI:

https://doi.org/10.31812/filstd.v20i0.3697

Ключові слова:

гра у діалог, авторська інтенція, читач, авторська лабораторія, конструкція, іронія

Анотація

У статті на матеріалі української прози 20-х років ХХ століття досліджено проблему інтерпретації художнього тексту в аспекті “гри в діалог”, співвідношення автор-читач. Наголошено на тому, що проза цього періоду декларувала експериментальність у принципах побудови тексту та гру як засіб діалогу “автор – герой – читач”. З’ясовано, що письменники-авангардисти Д. Бузько, Л. Скрипник, Гео Шкурупій, Ю. Яновський вдаються до інспірування законів письменницького ремесла, оголення літературної техніки. Основну увагу приділено питанню авторської лабораторії теорії роману в авангардній прозі, свободі мистецької творчості.

Metrics

Metrics Loading ...
Abstract views: 202 / PDF downloads: 198

Посилання

Агеєва В. Поетика парадокса: Інтелектуальна проза Віктора Петрова-Домонтовича: монографія. Київ : Факт, 2006. 432 с.

Агеєва В. Романний експеримент Юрія Яновського. Патетичний фрегат: Роман Юрія Яновського “Майстер корабля” як літературна містифікація. Київ : Факт, 2002. С.300–310.

Бузько Д. Чайка. Голяндія. Київ : Дніпро, 1991. 392 с.

Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики:пер. с нем./общ. ред. и вступ. ст. Б.Н. Бессонова. Москва : Прогресс, 1988. 704 с.

Голубєва З. Український радянський роман 20-х років: монографія. Харків: Вид-во Харківського ун-ту, 1967. 217 с.

Йогансен М. Як будується оповідання: Аналіза прозових зразків. Харків : Книгоспілка, 1928. 145 с.

Любченко А. Вертеп. Краків : Українське вид-во, 1943. 165 с.

Пуніна О. Кінофікація українського літературного дискурсу (20-30-ті роки ХХ століття) : монографія. Донецьк : ДонНУ, 2012. 332 с.

Яновський Ю. Майстер корабля. Патетичний фрегат: Роман Юрія Яновського “Майстер корабля” як літературна містифікація. Київ : Факт, 2002. С.11–176.

Яусс Х.-Р. К проблеме диалогического понимания / перевод с нем. Е.А. Богатыревой. Вопросы философии.1994. No 12. С. 97–106.

Downloads

Опубліковано

2019-12-20

Як цитувати

Журба, С. (2019). “Гра в діалог”: авторська інтенція в українській прозі 20-х років ХХ століття. Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету, 20, 114–125. https://doi.org/10.31812/filstd.v20i0.3697

Номер

Розділ

Лінгвістика і поетика тексту