Зміст поняття шантаж у правовій сфері та буденній свідомості

Основний зміст статті

Людмила Білоконенко

Анотація

Визначено, що у правому полі шантаж розпізнається через ознаку вимагання; лінгвістичні реєстрові бази фіксують вихід за межі криміналістики. Пояснено: вужчий правничий зміст терміна створив основу для ширшого побутового розуміння – залякування. Зазначено, що на рівні буденної свідомості шантаж сприймається як будь-яка вербальна дія щодо іншої людини із примусом; некримінальний шантаж може втілюватися прямими мовними засобами впливу чи ґрунтуватися на маніпулятивних діях. Описано результати лінгвістичного дослідження, за яким лише 20% респондентів витлумачують поняття, зважаючи на його правовий зміст, 80% сприймають як номінування різних не протиправних впливів.

Деталі статті

Як цитувати
Білоконенко, Л. (2019). Зміст поняття шантаж у правовій сфері та буденній свідомості. Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету, 20, 9-20. https://doi.org/10.31812/filstd.v20i0.3689
Розділ
Структура і семантика мовних одиниць

Посилання

1. ВойцехівськаН.К. Засоби вираження погрози в українському конфліктному діалогічному дискурсі. Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах. 2014. Вип.30. С.17−30.
2. ГабудаА.С.,Сав’юкО.В. Криміналізація шантажу. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : Право.2018. No5 (17). С.151−155.
3. ЄмєльяновВ.П. Щодо визначення предмету злочину та класифікації об’єктів злочинів. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2007. Вип.17. С.225−232.
4. КараванськийС.Й. Практичний словник синонімівукраїнської мови.2-евид. Київ : Українська книга, 2004. 448с.
5. Конституція України.URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення:22.09.2019).
6. Кримінальний кодекс України. URL:https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2341-14/page(дата звернення:21.09.2019).
7. Кримінальний кодекс України : науково-практичний коментар / Ю.В.Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш таін. Київ, 2003. 1196с.
8. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / Д.С.Азаров, В.К.Грищук таін. Київ, 2018. 1104с.
9. ПанченкоН.Н., НикодимоваА.Д. Шантаж: речевой акт VS речевой жанр. Жанры речи. 2018. No2(18). С.112−118.
10. СемикінаЛ.О. Відмежування вимагання як злочину з ознаками тероризування від тероризму. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2007. Вип.16. С.111−119.
11. Словник іншомовних слів/ уклад. С.Морозов,Л.Шкарапута. Київ : Наукова думка, 2000. 680с.
12. Словник української мови : в 11-тит. / АН УРСР. Інститут мовознавства ; за ред. І.К.Білодіда. Київ: Наукова думка, 1970‒1980.
13. ХохловаН.В. Способы и средства реализации коммуникативной категории угрозы в русском и английском языках : дис. ... канд. филол. наук. Волгоград, 2004. 198с.
14. ШевчукІ.В. Рейдерство та корпоративний шантаж (грінмейл) як загроза економічній безпеці України. Університетські наукові записки. 2017. No2. С.231−240.
15. ЯкимоваС.В. Вимагання у зв’язку з підкупом за кримінальним законодавством України.Вісник Національного університету “Львівська політехніка”.Юридичні науки. 2015. No825. С.355−359.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.