Порівняння як ознака художнього ідіолекту (на матеріалі поетичного мовлення В. Стуса)

Основний зміст статті

Вероніка Анатоліївна Городецька
https://orcid.org/0000-0003-2545-8037

Анотація

Статтю присвячено дослідженню порівнянь як специфічної ознаки художнього мовлення В. Стуса на матеріалі збірки поезій «Палімпсести». З’ясовано, що індивідуально-авторська мовна картина світу репрезентує життя ключовими концептами, які виявляються через систему порівнянь та відкривають підсвідомість художника слова, що бачить буденну реальність в неповторних образах, вмотивованих історією, літературою, релігією, національною культурою загалом. Доведено, що ці складові світобачення поета набувають символічного звучання, розподіляють життя для нього на світ і темряву, спокій і боротьбу, рідне й чуже, відчуття теплих спогадів минулого та повної безвиході сьогодення й майбутнього. Декодовано символічний зміст основних архетипів культурологічного контексту творів автора.

Деталі статті

Як цитувати
Городецька, В. (2018). Порівняння як ознака художнього ідіолекту (на матеріалі поетичного мовлення В. Стуса). Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету, 17, 124-134. https://doi.org/10.31812/filstd.v17i0.43
Розділ
Лінгвістика і поетика тексту
Біографія автора

Вероніка Анатоліївна Городецька, Криворізький державний педагогічний університет

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Криворізького державного педагогічного університету

Посилання

1. Голоюх Л. В. Порівняння як структурно-стилістичний компонент художнього тексту (на матеріалі сучасної української історичної прози) : автореф. дис. … канд. філол. наук / Л. В. Голоюх. – К., 1996. – 20 с.
2. Мисик О. А. Порівняння як спосіб пізнання і відтворення дійсності в індивідуально-авторській картині світу І. Калинця / О. А. Мисик // Вісник Харківського ун-ту імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2010. – № 910. – С. 678–682.
3. М’яснянкіна Л. І. Порівняння як лінгвістична категорія / Л. І. М’яснянкіна // Українознавець. – Львів, 2006. – Вип.1. – С. 86–92.
4. Ставицька Л. О. «В незнане вгвинчуй мисль, як вихори спіральні…» (Порівняння в поезії М. Бажана…) / Л. О. Ставицька // Культура слова. – К., 1985. – Вип. 29. – С. 31–34.
5. Стус В. Вікна в позапростір / В. Стус. – К., 1992. – 260 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.