Предиктори розвитку комунiкативної поведiнки школярiв пiдлiтково-юнацького вiку

Автор(и)

  • Наталя Токарева Криворiзький державний педагогiчний унiверситет

DOI:

https://doi.org/10.31812/psychology.v13i.7668

Ключові слова:

комунікативна поведінка, соціолект, діалог, педагогічне спілкування, особистісний потенціал, особистісна автономія, підлітково-юнацький вік, освітній простір, толерантнiсть до невизначеностi, професiйнокомунiкативна рiвновага

Анотація

Стаття присвячена аналiзу комплексної проблеми розвитку
комунiкативної поведiнки школярiв пiдлiткового та юнацького вiку.
Розглянуто характеристики соцiолекту сучасної молодi. Представлено
наукову аргументацiю необхiдної полiмодальностi вивчення
соцiокультурних предикторiв розвитку комунiкативних стратегiй
поведiнки пiдлiткiв i юнацтва в дiалогiчному освiтньому просторi.
Наведено результати емпiричного вимiрювання спрямованостi
спiлкування пiдлiткiв i юнакiв. Констатовано, що орiєнтування
школярiв перiоду дорослiшання в координатах «Я — Iнший» має
переважно монологiчний вектор. Статистично пiдтверджено, що
вiдмiнностi у виявленнi спрямованостi особистостi у спiлкуваннi мiж
школярами, якi навчаються в закладах середньої освiти рiзного типу, є
статистично незначущими. Цi ознаки в порiвнюваних групах рiзняться
лише кiлькiсно. Наголошено, що результати емпiричного дослiдження
свiдчать про недостатнiсть у закладах освiти цiлеспрямованого
впливу щодо розвитку варiативної комунiкативної дiалогiчної
культури школярiв i дiалогiчної моделi фахової взаємодiї в системi
«Вчитель — Учень» без порушення професiйно-комунiкативної
рiвноваги. Зазначено, що впровадження дiалогової системи в освiту
є суттєвим фактором розвитку особистiсного потенцiалу кожного
учасника освiтньо-виховного процесу.

Metrics

Metrics Loading ...
Abstract views: 74 / PDF downloads: 37

Біографія автора

Наталя Токарева, Криворiзький державний педагогiчний унiверситет

доктор психологiчних наук, професор
завiдувач кафедри загальної та вiкової психологiї
Криворiзький державний педагогiчний унiверситет

Посилання

Downloads

Опубліковано

2023-05-11

Як цитувати

Токарева, Н. (2023). Предиктори розвитку комунiкативної поведiнки школярiв пiдлiтково-юнацького вiку. Актуальні проблеми психології в закладах освіти, 13, 77–94. https://doi.org/10.31812/psychology.v13i.7668

Номер

Розділ

Розділ II