Підхід науки, поезії і технологій в творі Густаво Адольфо Бесерра «Толо Неї. Роздуми про ліс сухого листя»

Основний зміст статті

Є. Толедо Реннер

Анотація

У статті досліджується специфіка останньої книги віршів, опублікова-них у Сантьяго, Чилі, чилійського поета Густаво Адольфо Бесерра, «Tolo nei. Роздуми про ліс сухого листя», 2012 рік. Книга є складним організмом, що міс-тить експерименти з різними голосами, мовою, поезією, віртуальними техноло-гіями і наукою, які складають єдине ціле. Наука і поезія доповнюють одна одну як у сучасному світі, так і в літературі, вони мають одну важливу спільну рису: пошук істини. У статті подана серія наукових узагальнень про вплив на поетич-ну уяву сучасних технологій, про зміну форми поезії, нове мислення, наукову мову


 


  • художньому тексті, гіпертекст.

Деталі статті

Як цитувати
Толедо Реннер, Є. (2013). Підхід науки, поезії і технологій в творі Густаво Адольфо Бесерра «Толо Неї. Роздуми про ліс сухого листя». Літератури світу: поетика, ментальність і духовність, 1, 68-74. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/view/2257
Розділ
Поетика літератур світу
Біографія автора

Є. Толедо Реннер

доктор Сіетл, штат Вашингтон - Темуко, Чилі

 

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.