Відображення національних ідей у спадщині І. Нечуя-Левицького

Основний зміст статті

В. Ю. Пустовіт

Анотація

У статті побіжно характеризується період ХІХ століття, зокрема сус-пільно-політична атмосфера, коли на порядку денному поставали питання від-родження національної самосвідомості. Авторкою зосереджено увагу на відобра-женні національної ментальності в художній та мемуарній спадщині І. Нечуя-Левицького.

Деталі статті

Як цитувати
Пустовіт, В. (2013). Відображення національних ідей у спадщині І. Нечуя-Левицького. Літератури світу: поетика, ментальність і духовність, 1, 152-158. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/view/2264
Розділ
Ментальність літератур світу
Біографія автора

В. Ю. Пустовіт, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

доктор філологічних наук, професор  

 

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.