Свобода i творчiсть як шлях до пiзнання буттєвих смислiв (за есеєм Костянтина Москальця «Мiсяць милування мiсяцем»)

Основний зміст статті

Наталя Мельник

Анотація

У статті досліджується проблема пошуку людиною сенсу буття, інтерпретована в есеї  Костянтина Москальця «Місяць милування місяцем». У творі  звучать роздуми про штучність та тимчасовість реалій «теперішнього тривалого часу» та втрату словом (мовою)  здатності відображати справжню сутність речей, явищ, подій, станів. Духовне начало в людині, на думку автора, – первинне й необхідне. Без нього людина – лише аморфна маса, над якою цілковито панує тіло.


Есей інтертекстуально пов’язаний із японською культурною традицією (назва твору, цитати з хоку Мацуо Басьо, алюзії на японський чайний ритуал).


Свобода і творчість осмислюються автором як необхідні чинники життя особистості, пізнання нею власної сутності, звільнення від ілюзій сучасного світу, шлях до Бога.  У творі звучать роздуми про необхідність «прирощення буття», пошуку людиною автентичності, прагнення відновлення істинного змісту  буття і Слова, духовного вдоконалення.

Деталі статті

Як цитувати
Мельник, Н. (2019). Свобода i творчiсть як шлях до пiзнання буттєвих смислiв (за есеєм Костянтина Москальця «Мiсяць милування мiсяцем»). Літератури світу: поетика, ментальність і духовність, (13), 123-129. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/view/2377
Номер
Розділ
Духовність літератур світу
Біографія автора

Наталя Мельник, Криворізький державний педагогічний університет

кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української та світової літератур

 

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.