Роман М. Дочинця «Вічник. Сповідь на перевалі духу» як фольклорний метатекст

Основний зміст статті

Наталя Мельник

Анотація

У статті досліджуються функції фольклорного метатексту в романі М.  Дочинця «Вічник. Сповідь на перевалі духу».


Спираючись на сучасні концепції метатексту, розуміючи фольклор як комплекс народних знань, утілених у  художньому тексті в різних формах, авторка визначає зв’язок змісту досліджуваного роману з фольклорною свідомістю, окреслює функції фольклорного метатексту.


Використання письменником великого формального та змістового арсеналу українського фольклору сприяє  формуванню цілісної ідейно-художньої концепції твору, визначає його смислове навантаження, моделює наративні стратегії тексту. У роман залучено широкий жанровий діапазон фольклорної системи (молитви-замовляння, легенди, перекази, прислів’я та приказки, лікувальні замовляння); концепти світоглядних уявлень, традиційні фольклорні прийоми творення образів, що дозволяє носієві культурної національної традиції  сприймати твір на архетипно-асоціативному рівні.  Фольклорна першооснова твору виконує текстоутворюючу функцію,  окреслює  його комунікативну настанову та  сприяє вірогідності описуваного. Такий підхід призводить до  співтворчості читача,  визначає колективність  авторського наративу.

Деталі статті

Як цитувати
Мельник, Н. (2020). Роман М. Дочинця «Вічник. Сповідь на перевалі духу» як фольклорний метатекст. Літератури світу: поетика, ментальність і духовність, 14, 198-206. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/view/3819
Розділ
Духовність літератур світу
Біографія автора

Наталя Мельник, Криворізький державний педагогічний університет

кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української та світової літератур

 

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.