Том 13 (2019)

					##issue.viewIssueIdentification##

Збірник присвячено вирішенню базових проблем літературознавства на матеріалах творів літератур світу – питань практично-еволюційної поетики й теоретичної по етології, осягненню найрізноманітніших проявів індивідуально-особистісної, групової, соціальної, етнічної та національної специфіки художнього мислення (ментальності), а також розвитку наявних і формуванню нових концептуальних бачень однієї з найскладніших проблем – духовності літератур світу.

На основі перевірки інформації з оціночної анкети і аналізу випусків за 2019 рік, експерти Index Copernicus встановили значення показника Index Copernicus Value (ICV) для поточного номера на рівні

ICV 2019 = 55.70

Отримана оцінка ICV за 2019 рік відображається в списку ICI Journals Master List 2019 https://journals.indexcopernicus.com/search/formjml, а також в Паспорті Журналу https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=66100&lang=pl

Опубліковано: 2019-06-30

Поетика літератур світу