Своєрiднiсть портретування в романi Дж.Фаулза«Колекцiонер»

Основний зміст статті

Артем Галич

Анотація

Портрет є одним з найважливiших художнiх засобiв вiдтворення особистостi в лiтературi. Автор цiлком вiльний уствореннi портретної характеристики окремої людини, що належить до певного вiку, соцiального стану, статi, освiти, професiї, схильностям характеру й вiдповiдно до власного задуму вiдображає iндивiдуальнi та типовi риси героя. Роман «Колекцiонер» (англ. The Collector) —перший твiр Дж.Фаулза, що одразу пiсля друку принiс йому всесвiтню славу. Твiр — це iсторiя життя молодого колекцiонера метеликiв Фредерiка Клегга, невиразного, некрасивого персонажа, який невмiв комунiкувати з оточенням, а тому вiн замiсть метелика викрадає гарну, молоду дiвчину на iм’я Мiранда. У заздалегiдь облаштованому
ним пiдвалi будинку Мiранда стає полонянкою i врештi гине.

Деталі статті

Як цитувати
Галич, А. (2019). Своєрiднiсть портретування в романi Дж.Фаулза«Колекцiонер». Літератури світу: поетика, ментальність і духовність, (13), 7-13. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/view/2343
Номер
Розділ
Поетика літератур світу
Біографія автора

Артем Галич, ДЗ «Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка» (м. Старобльськ)

доктор філологічних наук, доцент,

завідувач кафедри журналiстики та видавничої справи

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.