Своєрiднiсть портретування в романi Дж.Фаулза«Колекцiонер»

Автор(и)

  • Артем Галич ДЗ «Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка» (м. Старобльськ)

DOI:

https://doi.org/10.31812/world_lit.v13i0.2343

Ключові слова:

портрет, некропортрет, розгорнутий портрет

Анотація

Портрет є одним з найважливiших художнiх засобiв вiдтворення особистостi в лiтературi. Автор цiлком вiльний уствореннi портретної характеристики окремої людини, що належить до певного вiку, соцiального стану, статi, освiти, професiї, схильностям характеру й вiдповiдно до власного задуму вiдображає iндивiдуальнi та типовi риси героя. Роман «Колекцiонер» (англ. The Collector) —перший твiр Дж.Фаулза, що одразу пiсля друку принiс йому всесвiтню славу. Твiр — це iсторiя життя молодого колекцiонера метеликiв Фредерiка Клегга, невиразного, некрасивого персонажа, який невмiв комунiкувати з оточенням, а тому вiн замiсть метелика викрадає гарну, молоду дiвчину на iм’я Мiранда. У заздалегiдь облаштованому
ним пiдвалi будинку Мiранда стає полонянкою i врештi гине.

##plugins.generic.paperbuzz.metrics##

##plugins.generic.paperbuzz.loading##
Abstract views: 163 / PDF downloads: 159

Біографія автора

Артем Галич, ДЗ «Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка» (м. Старобльськ)

доктор філологічних наук, доцент,

завідувач кафедри журналiстики та видавничої справи

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-30

Як цитувати

Галич, А. (2019). Своєрiднiсть портретування в романi Дж.Фаулза«Колекцiонер». Літератури світу: поетика, ментальність і духовність, 13, 7–13. https://doi.org/10.31812/world_lit.v13i0.2343

Номер

Розділ

Поетика літератур світу