Роман «Вiльний свiт» Тетяни Белiмової: своєрiднiсть хронотопу

Основний зміст статті

Свiтлана Журба

Анотація

У статті досліджено своєрідність часопростору роману Тетяни Белімової «Вільний світ» як визначального жанротворчого чинника. Вказано, що часово-просторовий континуум твору репрезентований історичним (відтворено історичну дійсність України ХХ століття) та особистим (окреслено час від дитинства до старості) хронотопами, через які осмислено життя суспільства, нації, держави. Визначено роль проспекції та ретроспекції як складових хронотопу, що дозволяє вказати на багатоплановість тексту.   

Деталі статті

Як цитувати
Журба, С. (2019). Роман «Вiльний свiт» Тетяни Белiмової: своєрiднiсть хронотопу. Літератури світу: поетика, ментальність і духовність, (13), 24-32. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/view/2366
Номер
Розділ
Поетика літератур світу
Біографія автора

Свiтлана Журба, Криворізький державний педагогічний університет

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та світової літератур 

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.