Том 15 (2021)

					##issue.viewIssueIdentification##

Збірник присвячено вирішенню базових проблем літературознавства на матеріалах творів літератур світу – питань практично-еволюційної поетики й теоретичної по етології, осягненню найрізноманітніших проявів індивідуально-особистісної, групової, соціальної, етнічної та національної специфіки художнього мислення (ментальності), а також розвитку наявних і формуванню нових концептуальних бачень однієї з найскладніших проблем – духовності літератур світу.

Опубліковано: 2021-12-20
  • Титульний аркуш

    1-2
    DOI: https://doi.org/10.31812/world_lit.v0i15.4540
  • Зміст

    3-4
    DOI: https://doi.org/10.31812/world_lit.v15i0.4541

Поетика літератур світу

Ментальність літератур світу

Духовність літератур світу

Рецензії