МIКРОПОЕТИКА ТВОРУ Й ЛIТЕРАТУРНА АНТРОПОЛОГIЯ (до проблеми гастрономiчних кодiв новели I. Франка «Пироги з черницями»)

Автор(и)

  • Ольга Гринькiв Одеська нацiональна академiя харчових технологiй http://orcid.org/0000-0003-2036-9764

DOI:

https://doi.org/10.31812/world_lit.v15i0.4542

Ключові слова:

антропологiя, мiкропоетика, цiлiснiсть, їжа, лiтературна гастрономiя, поведiнка, гуманiтаристика, сакралiзацiя, архетип

Анотація

У статтi розглянуто такий важливий аспект цiлiсностi лiтературного твору, як мiкропоетика. Водночас простежено зв’язок антропологiї iз структурою художньої цiлiсностi. Зроблено висновок про роль уречевленого та предметного рядiв твору, його семiотичнi сенси, соцiокультурний статус. Теоретичну концепцiю розглянуто на прикладi новели I. Франка «Пироги з черницями», у якiй сюжетоутворюючими є гастрономiчнi коди. Їжа постає центральним образом iз численними додатковими семантичними конотацiями, контекстуальними смислами, потужним психологiчним пiд текстом. Акцентовано на антропологiчних характеристиках мотиву їжi, її тiсному зв’язку з внутрiшньою поведiнкою людини, культурно-iсторичною епохою.
Гастрономiчнi коди характеризуються потужною моделюючою функцiєю, здатнi вiдтворювати найзагальнiшi тенденцiї соцiально-історичного життя. Зроблено висновок про щiльний зв’язок цього рiвня поетики з iншими рiвнями структури лiтературного твору.

##plugins.generic.paperbuzz.metrics##

##plugins.generic.paperbuzz.loading##
Abstract views: 134 / PDF downloads: 91

Біографія автора

Ольга Гринькiв, Одеська нацiональна академiя харчових технологiй

викладач кафедри українознавства та лiнгводидактики

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-19

Як цитувати

Гринькiв О. (2021). МIКРОПОЕТИКА ТВОРУ Й ЛIТЕРАТУРНА АНТРОПОЛОГIЯ (до проблеми гастрономiчних кодiв новели I. Франка «Пироги з черницями»). Літератури світу: поетика, ментальність і духовність, 15, 7–20. https://doi.org/10.31812/world_lit.v15i0.4542

Номер

Розділ

Поетика літератур світу