СПЕЦИФIКА ПРОВАНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТI В РОМАНI П. МЕЙЛА «РIК У ПРОВАНСI»

Основний зміст статті

Світлана Іванівна Ковпік

Анотація

У статтi йдеться про специфiку художньої iнтерпретацiї ментальностi одного з найдивовижнiших регiонiв Францiї - Провансу. Авторка статтi спробувала аналiтично осмислити унiкальнi практики повсякдення мешканцiв Провансу, якi презентованi в романi англiйського письменника Пiтера Мейла «Рiк у Провансi». Пiтер Мейл дуже незвичний сучасний англiйський письменник. У 70-х роках ХХ ст. вiн спочатку дебютував як дитячий, а точнiше пiдлiтковий, письменник у галузi секс-просвiтництва для пiдлiткiв. Коли вiн переїхав до Провансу, то просто неймовiрно закохався у красу цього регiону та кардинально змiнив свої уподобання - почав писати про унiкальний спосiб життя мешканцiв Провансу. Тож у статтi розглянуто сутнiсть авторської стратегiї моделювання способу органiзацiї життя мешканцiв унiкальної французької культури англiйським письменником.


Особливу увагу у статтi закцентувано на способi органiзацiї життя мешканцiв Провансу, а також на темпераментних поведiнкових рисах художнiх образiв персонажiв зазначеного регiону. Повсякденний сюжет є релевантним у романi «Рiк у Провансi», а елементи жанру травелог пiдсилюють динамiку розгортання подiй твору. У статтi представленi визначальнi риси поведiнкової моделi мешканцiв Провансу, проведенi паралелi з українськими практиками органiзацiї повсякдення. Авторка статтi послуговується елементами крос- культурного аналiзу з метою розширення пiзнавальних, iнтеграцiйних функцiй тексту твору художньої лiтератури. Крос-культурний аналiз тексту роману дав можливiсть передбачити особливостi механiзмiв взаємодiї двох культур - прованської та української.


Вiдзначено, що «прованський текст» розглянуто в романi Пiтера Мейла з позицiї iмагологiчного наповнення опозицiї свiй / чужий у художньому просторi тексту твору лiтератури. Простежено те, як у романi «Рiк у Провансi» презентованi художнi атракцiї, ритм життя мешканцiв регiони, який має не тiльки позитивнi моменти, а й вади. Виявленi такi риси поведiнки мешканцiв Прованс: розмiренiсть, виваженiсть, стриманiсть та iн.

Деталі статті

Як цитувати
Ковпік, С. (2021). СПЕЦИФIКА ПРОВАНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТI В РОМАНI П. МЕЙЛА «РIК У ПРОВАНСI». Літератури світу: поетика, ментальність і духовність, 15, 91–103. https://doi.org/10.31812/world_lit.v15i0.4547
Розділ
Ментальність літератур світу
Біографія автора

Світлана Іванівна Ковпік, Криворізький державний педагогічний університет

доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української та світової літератур

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.