СУЧАСНI НАРОДНI ТВОРИ ПРО МОСКАЛIВ: МIЖ ФОЛЬКЛОРНОЮ ТА ПОСТФОЛЬКЛОРНОЮ СВIДОМIСТЮ

Автор(и)

  • Наталiя Мельник Криворізький державний педагогічний університет http://orcid.org/0000-0002-2837-4739

DOI:

https://doi.org/10.31812/world_lit.v15i0.4549

Ключові слова:

фольклор, постфольклор, традицiя, фольклоризацiя

Анотація

У статтi розглянуто проблеми визначення формально-змiстових показникiв новiтнього фольклору та його зв’язкiв сучасною суспiльною дiйснiстю українцiв.

Трендовим напрямом у сучаснiй фольклористицi є дослiдження фольклорних явищ погляду нових громадсько-полiтичних, культурних умов спiвдiї iндивiда та колективу; проблеми визначення явищ фольклоризму, фольклоризацiї та нефольклорного мислення.

Звернено увагу на розумiння фольклоризму як процесу адаптацiї, трансформацiї i репродукцiї фольклору в суспiльному побутi, культурi й мистецтвi з акцентом на його соцiальних i художнiх причинах, якi визначають входження генетично лiтературного твору в межi

«мистецького канону» народної творчостi.

Вказано на активнi сучаснi фольклоризацiйнi процеси в українському культурному просторi. Фольклоризацiя трактується як введення народного твору в усний обiг друкованих джерел чи зi сцени, iз засобiв масової iнформацiї.

Вiдзначено, що поряд традицiйним фольклором, який продовжує активно функцiонувати, у культурне життя суспiльства увiйшов постфольклор, що трактується в статтi як якiсно новий культурний продукт, пов’язаний з цифровою свiдомiстю (кiбер-фольклор, ньюслор, iнтернет-фольклор) та дiагностує стан розвитку сучасних суспiльних цiнностей, культурних кодiв.

Акцентовано на активному побутуваннi в умовах росiйської агресiї народних творiв про москалiв, у яких лексема «москаль» набуває нових конотацiй.

Дослiджуванi твори осмислено як зразки, що перебувають на межi фольклорної та постфольклорної свiдомостi. Виникаючи на ґрунтi традицiйних соцiальних i морально-етичних стереотипiв, такi зразки акумулюють фольклорний досвiд, крiзь призму якого осмислюється реальна данiсть. Маючи переважно усний тип побутування, нинi фольклорнi новотвори можуть мiстити аудiовiзуальний компонент, iнтертекстуальну складову, досить швидко поширюватися в культурному просторi та демонструвати сучасне розумiння суспiльних реалiй.

##plugins.generic.paperbuzz.metrics##

##plugins.generic.paperbuzz.loading##
Abstract views: 149 / PDF downloads: 209

Біографія автора

Наталiя Мельник, Криворізький державний педагогічний університет

кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української та світової літератур

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-19

Як цитувати

Мельник, Н. (2021). СУЧАСНI НАРОДНI ТВОРИ ПРО МОСКАЛIВ: МIЖ ФОЛЬКЛОРНОЮ ТА ПОСТФОЛЬКЛОРНОЮ СВIДОМIСТЮ. Літератури світу: поетика, ментальність і духовність, 15, 119–132. https://doi.org/10.31812/world_lit.v15i0.4549

Номер

Розділ

Ментальність літератур світу