МЕТАСИСТЕМА СУЧАСНОЇ ДИТЯЧОЇ ЛIТЕРАТУРИ КРИВОРIЖЖЯ

Автор(и)

  • Наталiя Коломiєць Криворізький державний педагогічний університет http://orcid.org/0000-0001-5455-2538

DOI:

https://doi.org/10.31812/world_lit.v15i0.4548

Ключові слова:

метасистема, дитяча лiтература, твори для дiтей, вiкова ревалентнiсть цiльової аудиторiї

Анотація

У розвiдцi зроблено спробу дослiдити метасистему сучасної дитячої лiтератури Криворiжжя. У статтi вiдзначено, що твори для дiтей рiзних iсторико-культурних зон є питомою складовою мистецького життя України. Художнiй доробок митцiв Криворiжжя, якi працюють для дiтей, сприяє формуванню естетичних смакiв, морально-етичної основи читачiв. Тематичний i художнiй рiвень, технiчне й iлюстративне оформлення книг враховує критерiй вiкової ревалентностi цiльової аудиторiї.

Встановлено, що метасистема дитячої лiтератури Криворiжжя формується на основi художньої, педагогiчної, психологiчної складових, технiчне оформлення, вiзуальний контент вiдповiдають вiковим особливостям читачiв. Дошкiльнятам i молодшим школярам переважно адресовано поезiї та казки невеликого обсягу (I. Доленник

«Гойдалки», М. Олексiєнка «На баштанi», Н. Йолкiної «Ясне сонечко» та iн.). У збагаченнi життєвого досвiду читачiв цього вiку вагому роль вiдiграють абетки Н. Плакущої, М. Скиби, О. Старiкова та iн. Деякi з цих видань мають специфiчну дизайн-концепцiю творчо- моделювального характеру. Їм притаманна своєрiдна мова: тут безлiч пестливих слiв, повторiв, звуконаслiдування, багато персонiфiкованих образiв. Твори для дiтей молодшого шкiльного вiку розкривають рiзнi сторони товариських стосункiв, мiстять картини пригод, пустощiв i розваг, фантастичних мандрiвок.

У результатi проведеного аналiзу визначено, що для дiтей середнього шкiльного вiку у крайовiй дитячiй лiтературi домiнують вiршi, казки, оповiдання, легенди тощо (збiрки В. Галєх «Казок забутих таїна», В. Сичова «Смiх» та iн.). Емоцiйне та смислове наповнення цих творiв вiдповiдає читацьким мотивацiям пiдлiткiв, специфiцi їхньої рецептивної дiяльностi.

##plugins.generic.paperbuzz.metrics##

##plugins.generic.paperbuzz.loading##
Abstract views: 153 / PDF downloads: 103

Біографія автора

Наталiя Коломiєць, Криворізький державний педагогічний університет

кандидат фiлологiчних наук, доцент, доцент кафедри української та свiтової лiтератур

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-19

Як цитувати

Коломiєць Н. (2021). МЕТАСИСТЕМА СУЧАСНОЇ ДИТЯЧОЇ ЛIТЕРАТУРИ КРИВОРIЖЖЯ. Літератури світу: поетика, ментальність і духовність, 15, 104–118. https://doi.org/10.31812/world_lit.v15i0.4548

Номер

Розділ

Ментальність літератур світу