Художня репрезентацiя концепту«вiдступник» у лiтературнiй творчостi Олександра Довженка

Основний зміст статті

Наталія Троша

Анотація

У статті здійснюється системний аналіз художніх форм реалізації концепту «відступник» як важливого чинника формування ідейно-тематичного діапазону літературної творчості О. Довженка, досліджується своєрідність його інтерпретації в оповіданнях, кіноповістях, драматичних творах митця, його творчі зв’язки з творчою спадщиною М. Гоголя. Акцентується на тому, що всупереч офіційній комуністичній ідеології однією з провідних у літературному доробку письменника є думка про важливість вивчення співвітчизниками історії свого народу як невичерпного джерела виховання національної самосвідомості й патріотизму.

Деталі статті

Як цитувати
Троша, Н. (2019). Художня репрезентацiя концепту«вiдступник» у лiтературнiй творчостi Олександра Довженка. Літератури світу: поетика, ментальність і духовність, (13), 138-145. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/view/2379
Номер
Розділ
Духовність літератур світу
Біографія автора

Наталія Троша, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

кандидат філологічних наук, старший викладач, кафедри української мови, літератури та методики навчання 

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.