ІМЕННІ ПРИКМЕТНИКИ В ЦЕРКОВНОСЛОВ’ЯНСЬКІЙ МОВІ УКРАЇНСЬКОЇ РЕДАКЦІЇ КІНЦЯ XVI – XVII СТ.: ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ВІДМІНЮВАННЯ

Олександр Петрович Білих

Анотація


Білих О. П. Іменні прикметники в церковнослов’янській мові української редакції кінця XVI – XVII ст.: особливості функціонування та відмінювання.

У статті проаналізовано особливості функціонування та відмінювання іменних прикметників церковнослов’янської мови української редакції кінця XVI – XVII ст. Зроблено висновок про вплив української мови на ці одиниці.

Ключові слова: церковнослов’янська мова української редакції, іменні прикметники, відмінкові форми прикметників.

Билых А. П. Именные прилагательные в церковнославянском языке украинской редакции конца XVI – XVII ст.: особенности функционирования и склонения.

В статье проанализированы особенности функционирования и склонения именных прилагательных церковнославянского языка украинской редакции конца XVI – XVII ст. Сделан вывод о влиянии украинского языка на эти единицы.

Ключевые слова: церковнославянский язык украинской редакции, именные прилагательные, падежные формы прилагательных.

Bilykh O. P. Nominal adjectives in the Ukrainian edition of Church Slavonic language of the end of the XVI – XVII centuries: the pecularities of functioning and declination.

The article under consideration analyzes the pecularities of functioning and declination of nominal adjectives of Church Slavonic language of the end of the XVI – XVII centuries. A conclusion about influence of Ukrainian language on these points was made.

Key words: the Ukrainian edition of Church Slavonic language, nominal adjectives, case forms of adjectives.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.