ІМІТАЦІЙНО-ІГРОВИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Лідія Валентинівна Кондрашова

Анотація


Кондрашова Л.В. Імітаційно-ігровий підхід у підготовці вчителя-філолога до інноваційної діяльності.

У статті йдеться про можливості імітаційно-ігрового підходу в підготовці вчителя-філолога до інноваційної діяльності; імітація і гра допомагають усвідомити необхідність інновацій у педагогічній роботі, оволодіти прийомами творчої діяльності, стимулюють потребу вчителя-філолога в нестандартному виконанні професійних функцій.

Ключові слова: імітація, гра, інноваційний підхід, інноваційна діяльність, інновація.

 

Кондрашова Л.В. Имитационно-игровой поход в подготовке учителя-филолога к инновационной деятельности.

В статье речь идет о возможностях имитационно-игрового подхода в процессе подготовки будущего учителя-филолога к инновационной деятельности; имитация и игра помогают осознать необходимость инноваций в педагогической работе, овладеть приемами творческой деятельности, стимулируют потребность учителя-филолога в нестандартном выполнении профессиональных функций.

Ключевые слова: имитация, игра, инновационный поход, инновационная деятельность, инновация.

 

Kondraschova L.V. Imitation and game approach in the teacher - philologist preparation to innovation activity.

The article presents opportunities of the imitation and game in preparation of the future teacher-philologist to innovation activity; imitation and game are considered as are those, that help to realize necessity innovations in pedagogical work, to take possession of creative activity receptions, stimulate the teacher - philologist requirement for non-standard performance of professional functions.

Key words: imitation, game, innovation approach, innovation activity, innovation


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.