Історія журналу

Редакційна колегія журналу «Гендерна парадигма освітнього простору» започатковано кафедрою педагогіки Криворізького державного педагогічного університету в січні 2015 року.

У збірнику наукових праць «Гендерна парадигма освітнього простору» публікуються оригінальні (раніше ніде не опубліковані) статті теоретичного та експериментального характеру з актуальних проблем теорії та історії педагогіки (гендерний аспект), методологічних основ гендерної освіти та практики гендерного виховання учнів і студентів у закладах освіти та позашкільних установах.

Голова редакційної колегії

Дороніна Т.О., докторка педагогічних наук, професорка КДПУ

Заступник головного редактора

Гаманюк В.А., докторка педагогічних наук, професорка КДПУ

Редакційна колегія

Бенера В.Є., докторка педагогічних наук, професорка (Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка)

Войтюк О.Ю., PhD з політичних наук (Білостоцький університет, Польща)

Вихор С.Т., кандидатка педагогічних наук, доцентка (Тернопільський педагогічний університет імені Володимира Гнатюка)

Голованова Т.П., кандидатка педагогічних наук, доцентка (Запорізький національний університет)

Гришак С.М., кандидатка педагогічних наук, доцентка (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка)

Дрожжина Т.В., кандидатка педагогічних наук, доцентка (Харківська академія неперервної освіти)

Карпенко К.І., докторка філософський наук, професорка (Харківський національний медичний університет)

Кікінежді О.М., докторка психологічних наук, професорка (Тернопільський педагогічний університет імені Володимира Гнатюка)

Кравець В.П., доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України (Тернопільський педагогічний університет імені Володимира Гнатюка)

Купенко О.В., кандидатка педагогічних наук, доцентка (Сумський державний університет)

Луценко О.А., кандидатка філософських наук, доцентка (Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка)

Мірошнік З.М., докторка психологічних наук, професорка КДПУ

Мішеніна Т.М., докторка педагогічних наук, доцентка КДПУ

Петренко О.Б., докторка педагогічних наук, професорка (Рівненський державний гуманітарний університет)

Рассказова О.И., докторка педагогічних наук, доцентка (Харківська гуманітарно-педагогічна академія)

Харченко С.Я., доктор педагогічних наук, професор (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка)

Цокур О.С., докторка педагогічних наук, профсорка (Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова)

Шрамко Я.В., доктор філософських наук, професор КДПУ

Янкаускайте М., PhD з гуманітарних наук (Європейський гуманітарний університет, Вільнюс, Літва)