Засновник і видавець : Криворізький державний педагогічний університет