У збірнику наукових праць публікуються оригінальні (раніше ніде не опубліковані) статті теоретичного та експериментального характеру з актуальних проблем теорії та історії педагогіки (гендерний аспект), методологічних основ гендерної освіти та практики гендерного виховання учнів і студентів у закладах освіти та позашкільних установах.

№ 7-8 (2018): Гендерна парадигма освітнього простору

«Гендерна парадигма освітнього простору» – наукове видання Криворізького державного педагогічного університету підготовлено для внесення до переліку наукових фахових видань із педагогічних наук, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук та доктора філософії (кандидата наук).

Опубліковано: 2018-12-27

Переглянути всі випуски