Роль класного керівника в гендерній соціалізації учнівства…….

Наталія Зеленкова

Анотація


У статті висвітлено основні аспекти організації роботи класного керівника в гендерній соціалізації учнівства. Автором розкрито визначення окремої соціальної статі – гендера як соціального статуса, фундаментального виміру соціальних відносин; здійснено аналіз факторів, які впливають на систему ролей та поведінку особистості в сучасному світі.

Ключові слова: стать, гендер, гендерна соціалізація, класний керівник, гендерна рівність.

Наталья Зеленкова РОЛЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ В ГЕНДЕРНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ

В статье освещены основные аспекты организации работы классного руководителя в ґендерной социализации учащихся. Автором раскрыто определение социального пола – гендера, как соціального статуса, фундаментального измерения социальных отношений, осуществлен анализ факторов, которые влияют на систему ролей и поведение личности в современном мире.

Ключевые слова: пол, ґендер, ґендерная социализация, классный руководитель, ґендерное равенство.

 

Natalia Zelenkova ROLE OF CLASS MASTER INGENDER SOCIALIZATION OF SCHOOLCHILDREN

The article highlights the basic aspects of activity management of class master in terms of gender socialization of schoolchildren. The author determines a distinct kind of social sex – gender as social status and fundamental dimension of social relations. The conditions influencing the system of roles and personal behavior in the contemporary world have been analyzed in this article.

Key words: sex, gender, gender socialization, class master, gender equality.

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Зінов’єва Т. Формування ключових компетентностей учнів / Т. Зінов’єва // Директор школи. – 2005. – № 42. – С.19-21; № 43. – С.24-26.

Кравцова М. С. Довідник класного керівника в запитаннях та відповідях / авт. – упорядник М. С. Кравцова. – Х. : Веста: Ранок, 2007. – 384 с.

Нечвод Л. І. Виховна робота в школі. / Л. І. Нечвод. – Х. : Вид. група «Основа»: «Тріада +», 2007. – 112 с.

Рибальченко І. М. Вас призначено класним керівником./ І. М. Рибальченко. – Х. : Вид. група «Онова», 2007. – 192с.

Столярчук Л. И .Воспитание школьников в процес се полоролевой социализации: учебное пособие / Л. И. Столярчук. – Волгоград, 1997. – 189 с.

Ушинский К. Д. Избр. произведения в 6 т. / К. Д. Ушинский – К. : Рад. школа, 1952. – Т. 1. – С. 123.

Формування соціальної компетентності старшокласника / упорядник Ж. М. Сташко. – К. : Шкільний світ, 2011. – 128 с.

Формування соціальної компетентності учня в умовах сучасної освіти України. Частина І / Автор – укладач В.А. Савчук. – Луцьк : ВІППО, 2012. – 88 с.

Хрисанова С. Ф. Словарь гендерных терминов. – X. : 2002. – 99 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.