Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 2 (2015): Гендерна парадигма освітнього простору Гендерні стереотипи вчительства сучасної української школи: соціологічний аналіз Анотація   PDF
Олег Марущенко
 
№ 2 (2015): Гендерна парадигма освітнього простору Гендерна експертиза уроку в загальноосвітньому навчальному закладі – шлях до впровадження гендерних підходів Анотація   PDF
Тетяна Дрожжина
 
№ 2 (2015): Гендерна парадигма освітнього простору Гендерна експертиза підручників з інформатики для учнів та учениць 2-го класу Анотація   PDF
Вікторія Носова
 
№ 3-4 (2016): Гендерна парадигма освітнього простору Гендерна зумовленність сприйняття родини в сучасному суспільстві Анотація   PDF
Владислава Щербицька
 
№ 2 (2015): Гендерна парадигма освітнього простору Гендерна не/рівність у системі вищої освіти та науковому товаристві Анотація   PDF
Катерина Карпенко, Марина Сіверчук
 
№ 1 (2015): Гендерна парадигма освітнього простору Гендерна освіченість сучасного викладача вищої школи як шлях вдосконалення його педагогічної майстерності Анотація   PDF
Юлія Ситникова
 
№ 3-4 (2016): Гендерна парадигма освітнього простору Гендерна політика в регіональному вимірі Анотація   PDF
Катерина Рижко, Ганна Удалих
 
№ 2 (2015): Гендерна парадигма освітнього простору ГЕНДЕРНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ПЕДАГОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН Анотація   PDF
Тетяна Мотуз
 
№ 2 (2015): Гендерна парадигма освітнього простору Гендерний аудит освітнього середовища педагогічного ВНЗ як інноваційна форма імплементації гендерного компонента у вищу освіту Анотація   PDF
Ольга Рассказова, Юлія Чернецька, Оксана Онипченко
 
№ 2 (2015): Гендерна парадигма освітнього простору Гендерний баланс при вивченні соціологічних навчальних дисциплін у Швеції: дискусія про його перспективи та можливості Анотація   PDF
Юліана Дьоміна
 
№ 1 (2015): Гендерна парадигма освітнього простору Гендерний аспект німецькомовної жіночої прози Анотація   PDF
Ольга Тяговська
 
№ 3-4 (2016): Гендерна парадигма освітнього простору ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МАТЕРИСТВА СТУДЕНТСЬКОЇ ЖІНОЧОЇ МОЛОДІ Анотація   PDF
Наталія Максимовська
 
№ 3-4 (2016): Гендерна парадигма освітнього простору Гендерний вимір змісту підручників із математичних дисциплін для 5–9 класів Анотація   PDF
Наталія Генсіцька-Антонюк
 
№ 1 (2015): Гендерна парадигма освітнього простору Гендерний компонент на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням) в інженерно-педагогічному ВНЗ Анотація   PDF
Оксана Чуєшкова
 
№ 1 (2015): Гендерна парадигма освітнього простору Гендерний підхід у викладанні предметів освітньої галузі «Суспільствознавство» Анотація   PDF
Людмила Дух
 
№ 3-4 (2016): Гендерна парадигма освітнього простору Діяльність осередків гендерної освіти ВНЗ як умова імплементації гендерного компонента в освіту: досвід роботи ЦГО ХГПА Анотація   PDF
Ольга Рассказова, Оксана Онипченко, Юлія Чернецька
 
№ 3-4 (2016): Гендерна парадигма освітнього простору Джерельна база дослідження ґенези змісту підручників з української літератури в гендерному аспекті: до проблеми класифікації Анотація   PDF
Леся Басюк
 
№ 2 (2015): Гендерна парадигма освітнього простору Дидактична взаємодія учнівства та навчальної літератури (гендерний аспект) Анотація   PDF
Леся Басюк
 
№ 3-4 (2016): Гендерна парадигма освітнього простору Досвід використання гендерної методології в дослідженні змісту жіночої гімназійної освіти на північно-східних українських землях другої половини ХІХ- початку ХХ ст. Анотація   PDF
Оксана Клочко
 
№ 1 (2015): Гендерна парадигма освітнього простору Досвід роботи осередків гендерної освіти педагогічного вищого навчального закладу Анотація   PDF
Ольга Рассказова, Неллі Тарасенко
 
№ 1 (2015): Гендерна парадигма освітнього простору Дослідження гендерної ідентичності особистості: модифікація опитувальника BSRI Анотація   PDF
Мар'яна Великодна
 
№ 2 (2015): Гендерна парадигма освітнього простору Епістолярна спадщина А.С. Макаренка як історичне джерело Анотація   PDF
Марина Волікова
 
№ 2 (2015): Гендерна парадигма освітнього простору Жіноча освіта середини ХІХ – початку ХХ століття на українських землях Російської імперії в вітчизняних історичних та історико-педагогічних дисертаційних дослідженнях Анотація   PDF
Оксана Клочко
 
№ 3-4 (2016): Гендерна парадигма освітнього простору Жіноча освіта у спадщині М.І.Пирогова Анотація   PDF
Наталія Сівак
 
№ 2 (2015): Гендерна парадигма освітнього простору Забезпечення реалізації змістовного блоку формування основ репродуктивного здоров’я шкільної молоді з розумовою відсталістю Анотація   PDF
Мар’яна Мельниченко
 
26 - 50 з 88 результатів << < 1 2 3 4 > >>