Галузь та проблематика

Науковий доробок, репрезентований у Науковому віснику, сприяє утвердженню статусу української мови, піднесенню її престижу; координує зусилля лінгвістів, що представляють різні вітчизняні та зарубіжні наукові школи; упроваджує здобутки прикладної лінгвістики у практиці вищої школи.

Матеріали Наукового вісника адресовані широкому колу науковців, а також усім тим, хто цікавиться питаннями функціонування й культури мови

Історія журналу

Збірник має свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №14479-3450Р від 19.09.2008 р.; затверджений як фахове видання для філологічних наук: мовознавство постановою президії ВАК України від 01.07.2010 р. №1-05/5 (Бюлетень ВАК України. - №7. - 2010. - С. 13).

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.