Маркери невербальної поведінки в художніх текстах

Автор(и)

  • Тетяна Іванівна Вавринюк Криворізький державний педагогічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31812/filstd.v16i0.114

Ключові слова:

невербальна поведінка, комунікація, кінетичні невербальні засоби, контакт очей, хода, жести

Анотація

У статті йдеться про маркери невербальної поведінки в художніх текстах. Акцентовано на тому, що в художніх текстах лексеми на позначення невербальної поведінки персонажів є засобами змалювання їх психологічного стану, стилізацією живого безпосереднього спілкування. Зазначено, що невербальні маркери виступають системою немовних знаків, які використовують як засіб обміну інформацією між людьми. Як  елементи невербальної поведінки розглядаються рухи тіла й жести, вираз обличчя, хода. Ці засоби доповнюють зміст вербального повідомлення про героїв. Підкреслено, що вираз очей – важлива деталь у створенні психологічного портрета літературного героя, вираження його ставлення до інших. Саме очі можуть виражати готовність до комунікації, контроль над партнером і його поведінкою. Такий кінетичний засіб, як вираз обличчя, письменники майстерно використовують для реалістичного зображення літературних героїв, для відтворення їхніх переживань і почуттів. Лексеми на позначення рухів тіла й жестів презентують етнокультурні системи поведінки. Як важливий зображальний засіб відзначено маркери невербальної етикетної поведінки українців.

Metrics

Metrics Loading ...
Abstract views: 173 / PDF downloads: 395

Біографія автора

Тетяна Іванівна Вавринюк, Криворізький державний педагогічний університет

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови

Посилання

Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики :[підручник] /Ф. С. Бацевич. –К.: Академія, 2004. –342 с.

Вдовиченко Г. Бора / Г. Вдовиченко. –Х. : Клуб сім.дозвілля, 2011. –240 с.

Вдовиченко Г. Там де він / Г. Вдовиченко. –К. : Нора-друк, 2009. –232 с.

Гарькавец С. А. Психология невербального общения: [учеб.пособие] / С. А. Гарькавец. –Северодонецк : Петит, 2015. –214 с.

Дашвар Люко РАЙ.центр / Люко Дашвар. –Х. : Клуб сім.дозвілля, 2012. –272с.

Ковалинська І. В. Невербальна комунікація :[навч.посібник] / І. Ковалинська.–К. : Освіта України, 2014. –289 с.

Лабунская В. А. Невербальное поведение (социально-перцептивный подход) / В. А. Лабунская. –Ростов: Изд-во Ростов. ун-та, 1986. –С. 5–35.

Яшенкова О.В. Основи теорії мовної комунікації:[навч. посібник]. –К. : Академія, 2011. –304 с.

Downloads

Опубліковано

2017-10-27

Як цитувати

Вавринюк, Т. І. (2017). Маркери невербальної поведінки в художніх текстах. Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету, 16, 288–296. https://doi.org/10.31812/filstd.v16i0.114

Номер

Розділ

Лінгвістика і поетика тексту

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>