У збірнику наукових праць публікуються оригінальні (раніше ніде не опубліковані) статті теоретичного та експериментального характеру з актуальних проблем теорії та історії педагогіки (гендерний аспект), методологічних основ гендерної освіти та практики гендерного виховання учнів і студентів у закладах освіти та позашкільних установах.

№ 6 (2017): Гендерна парадигма освітнього простору /Gender Paradigm in the Frame of Educational Area

Опубліковано: 2018-12-16

Переглянути всі випуски