У збірнику наукових праць публікуються оригінальні (раніше ніде не опубліковані) статті теоретичного та експериментального характеру з актуальних проблем теорії та історії педагогіки (гендерний аспект), методологічних основ гендерної освіти та практики гендерного
виховання учнів і студентів у закладах освіти та позашкільних установах.

2016: 3/4

Опубліковано: 2016-10-20

Переглянути всі випуски