Гришак, С. (2018). СТАНДАРТИ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ ЮНЕСКО ЯК НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ПІДҐРУНТЯ РОЗВИТКУ ГЕНДЕРНОЇ ОСВІТИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇН. Гендерна парадигма освітнього простору, (7-8), 5-10. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/gender/article/view/4009