Про журнал

Мета: висвітлення результатів екологічних та інвайронментальних досліджень промислових регіонів.

Призначення: інтеграція опублікованих матеріалів у світовий науковий фонд.

ГАЛУЗЬ ТА ПРОБЛЕМАТИКА

  • сучасні проблеми фундаментальної екології;
  • методологія та методика екологічних досліджень у промислових регіонах;
  • ботанічні, зоологічні, хімічні, агрономічні, геологічні та географічні аспекти антропогенної трансформації природного середовища промислових регіонів;
  • охорона природи та екологічна безпека.

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ

Засноване:

у 2015 р.

Засновник та видавець:

Криворізький державний педагогічний університет (м.  Кривий Ріг, Україна).

Державна реєстрація:

зареєстровано міністерством юстиції України як  друкований засіб масової інформації (свідоцтво  серія   КВ №   24109-13949    ПР  від  22.07.2019).

Міжнародний стандартний серійний номер періодичного видання (International Standard Serial Number, ISSN):

2664-505X – ISSN для друкованої версії,

2664-5068 – ISSN для електронної версії.

Цифровий ідентифікатор об'єкта інтелектуальної власності (Digital object identifier, DOI):

номери та статті з 2019 р. мають DOI від CrossRef.

Спеціальність:

09 Біологія,

101 Екологія.

Головний редактор-засновник:

В. М.  Савосько – кандидат біологічних наук, доцент, Криворізький державний педагогічний університет (м.  Кривий Ріг, Україна).

Мова видання:

українська, англійська, французка, російська, німецька, білоруська.

Періодичність видання:

1-2 випуски на рік.

Індексація у наукометричних базах даних і системах:

-        національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,

-        наукова інформаційна пошукова система Google Scholar.

Політика відкритого доступу:

наукове видання практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації (Open  Access) та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.