Редакційний штат

Головний редактор:

Е. О. Євтушенко – кандидат біологічних наук, доцент, Криворізький державний педагогічний університет (Кривий Ріг, Україна)

 

 

Заступник головного редактора

Г.  Гайльмайер – доктор філософії, професор, Технiчний унiверситет (Фрайберг, Німеччина)

 

 

 

Відповідальний секретар

І. О.  Комарова – кандидат біологічних наук, доцент, Криворізький державний педагогічний університет (Кривий Ріг, Україна)

Члени редакційної колегії

Т. М.  Альохіна – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, Криворізький державний педагогічний університет (Кривий Ріг, Україна)

 

О. В.  Бондаренко – кандидат педагогічних наук, доцент, Криворізький державний педагогічний університет (Кривий Ріг, Україна)

О. О.  Дідур – кандидат біологічних наук, доцент, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Дніпро, Україна)

 

І. О.  Зайцева – доктор біологічних наук, професор, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Дніпро, Україна)

 

Т. Ю.  Лихолат – кандидат біологічних наук, доцент, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Дніпро, Україна)

 

Я. В.  Маленко – кандидат біологічних наук, доцент, Криворізький державний педагогічний університет (Кривий Ріг, Україна)

 

А. В. Павлiченко, доктор технiчних наук, професор, Нацiональний технiчний унiверситет «Днiпровська полiтехнiка» (Днiпро, Україна)

 

Т. В.  Селіванова – кандидат хімічних наук, доцент, Криворізький державний педагогічний університет , (м. Кривий Ріг, Україна)

 

Т. Ф. Чипиляк, кандидат бiологiчних наук, Криворiзький ботанiчний сад Нацiональної академiї наук України (Кривий Рiг, Україна)

 

Н. А. Чувасова, доктор педагогiчних наук, професор, Криворiзький державний педагогiчний унiверситет (Кривий Рiг, Україна)