Специфiка спектрiв видiв давньосередземноморської групи ареалiв угруповань рослин техногенних екотопів

Основний зміст статті

Яна В. Маленко
https://orcid.org/0000-0001-9417-4789

Анотація

На основi використання основних положень теорiї екологотаксономiчних спектрiв визначено особливостi складу видiв давньосереземноморської групи ареалiв рослинних угруповань вiдвалiв Криворiжжя. Побудованi спектри таксонiв, екоморф, таксономiчного об’єму екоморф та екоморфiчної ємностi таксонiв загальнi для цiєї групи ареалiв та специфiчнi для певних ареалогiчних груп, фракцiй. Проведено порiвняльний аналiз особливостей давньосередземноморської групи ареалiв зi складом полiрегiональної групи ареалiв та загальним складом видiв рослинних угруповань району дослiдження.

Деталі статті

Як цитувати
Маленко, Я. (2019). Специфiка спектрiв видiв давньосередземноморської групи ареалiв угруповань рослин техногенних екотопів. Екологічний вісник Криворіжжя, 4, 22-40. https://doi.org/10.31812/eco-bulletin-krd.v4i0.2558
Розділ
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЇ
Біографія автора

Яна В. Маленко, Криворізький державний педагогічний університет

завідувач кафедрою ботаніки та екології, кандидат біологічних наук

Посилання

[1] Malenko, Ya.V. (2001). Osoblyvosti taksonomichnogo ta ecologichnogo skladu roslynnykh ugrupovan vidvaliv pivdenno-zakhidnoyi zony Kryvbasy [Peculiarities of taxonomical and ecological composition
of plant communities of the dumps in South-Western area of Kryvbas]. (Doctor of Philosophy’s thesis, Biology-Ecology). Dnipropetrovsk State University, Dnipropetrovsk (in Ukrainian).
[2] Malenko, Ya.V. (2018). Spetsifika spektriv vydiv poliregionalnoi grupy arealiv uhrupovan’ roslyn tekhnogennykh ekotopiv [Specifics of the spectra of the species of the polyeregional group of areas of the routes of plants of technogenic ecotopes]. Ekolohichnyi visnyk Kryvorizhzhia [Ecological Bulletin of Kryvyi Rih District], 3, 8–23 (in Ukrainian).
[3] Protopopova, V.V. (1991). Sinantropnaia flora Ukrainu i puti ejo razvitiia [Synanthropic flora of Ukraine and the ways of its development]. Naukova dumka, Kyiv (in Russian).
[4] Takhtadgyan, A. I. (1987). Floristicheskye oblasti zemnogo shara [Flora’region of globe]. Nauka, Leningrad (in Russian).
[5] Shanda, V. I., & Malenko, Ya.V. (2000). Analiz taksonomichnoho skladu uhrupovan’ roslynnych organismiv — osnova yikh bagatospriamovanogo vuvchennia [Analisis of the taxonomic composition of the groups of plant organisms — the basis of their multidirectional study]. Visnyk Dnipropetrovskoho derzhavnoho universytetu [Bulletin of the Dnipropetrovsk State University], 7, 14–19 (in Ukrainian).
[6] Shanda, V. I. (2013). Teoretychni problemy ekologiyi ta biogeotsenologiyi [Theoretical problems of ecology and biogeocenology]. Kozlov, Kryvyi Rih (in Ukrainian).

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.