Морфологiчнi дослiдження вегетативних i генеративних органiв рослин роду Canna L. в умовах Криворiжжя

Основний зміст статті

Марина Ю. Мазура

Анотація

Наданi результати дослiдження морфологiчних ознак вегетативних i генеративних органiв рослин iнтродукованих видiв: Canna indica L., C. iridiflora Ruiz., C. edulis Ker-Cawl., C. gigantea Desf, C. flacida Salisd. та 37 сортiв закордонної та вiтчизняної селекцiї з колекцiї Криворiзького ботанiчного саду НАН України. З комплексу описаних морфологiчних ознак вегетативних i генеративних органiв дослiджених сортiв та видiв канни виокремленi найбiльш iнформативнi для визначення декоративностi рослин — загальна висота i висота суцвiття, дiаметр квiтки, колiр листка. Дана оцiнка декоративного потенцiалу рослин роду Canna L. за морфологiчними ознаками та видiленi найбiльш перспективнi iнтродуценти для введення в практику зеленого будiвництва регiону. За результатами багаторiчних дослiджень розроблений та запропонований сортимент перспективних культиварiв роду Canna L. для оформлення м.Кривий Рiг.

Деталі статті

Як цитувати
Мазура, М. (2019). Морфологiчнi дослiдження вегетативних i генеративних органiв рослин роду Canna L. в умовах Криворiжжя. Екологічний вісник Криворіжжя, 4, 43-55. https://doi.org/10.31812/eco-bulletin-krd.v4i0.2559
Розділ
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРИКЛАДНОЇ ЕКОЛОГІЇ ПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ
Біографія автора

Марина Ю. Мазура, Інститут еволюційної екології НАН України

науковий співробітник відділу дендрології та паркознавства, кандидат біологічних наук

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.