СТАНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ У КРИВОРІЗЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Автор(и)

  • Ніна В. Гнілуша Криворізький державний педагогічний університет, м. Кривий Ріг, Україна https://orcid.org/0000-0001-6663-3423

DOI:

https://doi.org/10.31812/eco-bulletin-krd.v5i0.4352

Ключові слова:

екологічна освіта; екологічне виховання; екологічна культура; безперервна екологічна освіта; професійна екологічна освіта; регіональна екологічна освіта

Анотація

Політичні та соціально-економічні перетворювання в сучасному суспільстві актуалізують нові запити системі освіти та основні напрямки її реформування. Створена на основі демократичних і еколого-гуманістичних орієнтирів система загальної та вищої освіти покликана забезпечити підготовку творчо активної особистості, здатної будувати свою країну як суспільство, що розвивається на принципах соціоприродної гармонії. Метою роботи було теоретичне обґрунтування актуалізації формування екологічної культури освітянської молоді та узагальнення досвіду кафедри ботаніки та екології щодо організації екологічної діяльності. Дослідження проводилося на основі наукових публікацій, що стосуються екологічної освіти та її розвитку на кафедрі ботаніки та екології Криворізького державного педагогічного університету.

Зазначається, що новому періоду розвитку людства має відповідати нова філософія освіти, нові освітні системи, нові моделі навчання. При цьому, одним із найважливіших напрямків модернізації освіти виступає екологічна освіта, котра спрямована на розвиток здібностей та обдарувань вихованців, задоволення їх інтересів та потреб у професійному визначенні.

Розвиток екологічної освіти на кафедрі ботаніки та екології Криворізького державного університету мав три етапи: 1) зародження екологічної освіти (1930-1941 рр.); 2) становлення екологічної совіти (1944-1986 рр.); 3) імплементація екологічної освіти (1986 р до нашого часу). Найбільш важливими досягненнями екологічної освіти були: створення та активна діяльність наукового та науково-методичного екологічного центру, ліцензування у 2003-2004 н.р. спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, акредитація у  2008-2009 н.р. цієї спеціальності, проведення у 2002-2009 рр. вісім Міжнародних науково-практичних конференції «Проблеми екології та екологічної освіти», видання у 2002-2015 рр. збірника наукових праць «Екологічний вісник» (у 2015 р. відбувся його ребрендинг – нове видання отримало назву Збірник наукових та науково-методичних праць «Екологічний вісник Криворіжжя»»), видання низки наукових монографій та статей, підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій екологічної тематики.

У подальшому екологічна освіта на кафедрі ботаніки та екології Криворізького державного педагогічного університету має бути спрямована на: по-перше, підготовку професійних кадрів; по-друге, формування екологічних знань та екологічної культури на неперервній та міждисциплінарній основі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Metrics

Metrics Loading ...
Abstract views: 134 / PDF downloads: 115

Біографія автора

Ніна В. Гнілуша, Криворізький державний педагогічний університет, м. Кривий Ріг, Україна

доцент кафедри ботаніки та екології,

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

1. Zakon Ukrainy Pro osvitu [Law of Ukraine On Education]. (2017). Vidomosti Verkhovnoi Rady [Information of the Verkhovna Rada], 38–39, 380. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
2. Ukaz Prezydenta Ukrainy [Decree of the President of Ukraine] (2013). Pro Natsionalnu stratehiiu rozvytku osvity v Ukraini na period do 2021 roku [About the National Strategy for the Development of Education in Ukraine until 2021]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013
3. Kontseptsiia ekolohichnoi osvity v Ukraini [The concept of environmental education in Ukraine] (2002). Informatsiinyi zbirnyk Ecological Bulletin of Kryvyi Rih District. 2020. Issue 5 39 Ministerstva osvity i nauky Ukrainy [Informative collection of Education and Science Ministry of Ukraine], 7, 3–23. (in Ukraine).
4. Boichenko, S. V., & Naienko, T. V. (2013). Ekolohichna osvita osnova staloho rozvytku suspilstva [Environmental education is the basis for sustainable development of society]. Ukraine University. (in Ukraine).
5. Dobrovol’sky, I. A. (1957). Zeleni nasadzhennia Kryvorizhzhia [Green plantations of Kryvyi Rih District]. Naukovi zapysky Kryvorizkoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu [Scientific notes of Kryvyi Rih State Pedagogical University], 11, 117–130. (in Ukraine).
6. Dobrovol’sky, I. A. (1960). Derevni nasadzhennia Inhuletskykh lisovykh dach [Tree plantations of Ingulets forest dachs]. In Shchorichnyk Ukrainskoho botanichnoho tovarystva [Yearbook of the Ukrainian Botanical Society] (Vol. 2, pp. 37–38). Publishing House of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR. (in Ukraine).
7. Dobrovol’sky, I. A. (1967). Dendrariy Krivorozhskogo pedagogicheskogo instituta [The Arboretum of the Kryvyi Rih Pedagogical Institute]. Byulleten glavnogo botanicheskogo sada [Bulletin of the main botanical garden], 65, 8–13. (in Russian).
8. Dobrovol’sky, I. A. (1968). Rezultaty introduktsii ta aklimatyzatsii dekoratyvnykh derev ta chaharnykovykh porid u Kryvorizkomu baseini za roky Radianskoi vlady [The introduction and acclimatization results of the Ornamental trees and shrubs at Kryvyi Rih Basin during the years of Soviet rule]. In: Introduktsiya ta aklimatyzatsiya roslyn тa Ukraini [Introduction and Acclimatization of Plants in Ukraine] (Vol. 3, ... 8–27). Naukova Dumka. (in Ukraine).
9. Fasulati, K. K. (1941). Do vivchennya biotsenoziv Prichornomorskogo solonchakovo-solontsevogo kompleksu [To study the biocenoses of the Black Sea saline complex]. Naukovi zapiski Krivorizhskogo derzhavnogo pedagogIchnogo Institutu [Scientific notes of Kryvyi Rih State Pedagogical Institute], 1, 71–108. (in Ukraine).
10. Gnilusha, N. V., & Shanda, V. I. (2003). Priorytetni napriamky roboty kafedry botaniky ta ekolohii KDPU [Priority directions of the Botany and Ecology Departmen KSPU]. In: Proceedings of the Second International Conference “Problems of Ecology and Environmental Education” (Vol. 2, pp. 4–5). Etude-Service LLC. (in Ukraine).
11. Gnilusha, N. V., & Kalnina, A. A. (2019). Teoretychni aspekty doslidzhennia likarskykh roslyn [Theoretical aspects of medicinal plants’research]. Ekolohichnyi visnyk Kryvorizhzhia [Ecological Bulletin of Kryvyi Rih District], 4, 135–142. https://doi.org/10.31812/ecobulletin-krd.v4i0.2580. (in Ukrainian).
12. Kvitko, M. O., Mogir, S.P., & Aleksandrova, O. A. (2019). Dosvid rozvytku ekolohichnoho vykhovannia v Kryvorizkii zahalnoosvitnii shkoli I–III stupeniv[Experience of development of environmental education in Kryvyi Rih general school. Ekolohichnyi visnyk Kryvorizhzhia [Ecological Bulletin of Kryvyi Rih District], 4, 143–150. https://doi.org/10.31812/eco-bulletin-krd.v4i0.2586 (in Ukrainian).
13. Shanda, V. I. (1986). Khaos: realnist i obiekt teorii roslynnykh uhrupovan [Chaos: the reality and object of the plant communities theory]. Pytannia stepovoho lisoznavstva ta lisovoi rekultyvatsii zemel [Issues of steppe forestry and forest reclamation of soils], 16, 90–96. (in Ukraine).
14. Shanda, V. I. (1990). Obrysy teorii promyslovoi botaniky [Outlines of the industrial botany theory]. Pytannia stepovoho lisoznavstva ta lisovoi rekultyvatsii zemel [Issues of steppe forestry and forest reclamation of soils], 20, 56–61. (in Ukraine).
15. Shanda, V. I. (2013). Teoretychni problemy ekolohii ta biheotsenolohii [Theoretical problems of ecology and biogeocenology]. Publishing house R. A.Kozlov. (in Ukraine).
16. Shanda, V. I., Yevtushenko E. O., Voroshylova N. V., & Malenko Ya. V. (2016). Ahrofitotsenolohiia: aspekty teorii, metodolohii ta sumizhnykh nauk [Agrophytothenology: aspects of theory, methodology and related sciences]. Publishing house D. O. Chernyavsky. (in Ukraine).
17. Tovstolyk, N. M., & Tovstolyk N. V. (2012). Profesor I. A. Dobrovolskyi ta yoho pryrodnychi doslidzhennia Prydniprovia [Professor I. A. Dobrovolsky and his natural research of the Dnipro District]. Istoriia i kultura Prydniprovia: Nevidomi ta malovidomi storinky [History and culture of the Dnipro District: Unknown and little-known pages], 9, 89–95. (in Ukraine).
18. Traytak, D. I. (1960). Poshirennya paporotey v okolitsyah m. Krivogo Rogu [Ferns’distribution in the vicinity of Kryvyi Rih City]. Schorichnik Ukrayinskogo botanIchnogo tovaristva [Yearbook of the Ukrainian Botanical Society], 63–64. (in Ukraine).
19. Zadiraka, P. M. (1941). Do vivchennya bioekologichnih osoblivostey krapchastogo hovraha (Citellus suslicus odessanus Nord) [To study Ecological

Downloads

Опубліковано

2020-06-26

Як цитувати

Гнілуша, Н. В. (2020). СТАНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ У КРИВОРІЗЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ. Екологічний вісник Криворіжжя, 5, 31–42. https://doi.org/10.31812/eco-bulletin-krd.v5i0.4352

Номер

Розділ

ДО 90-РІЧЧЯ КРИВОРІЗЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають