Громадянська лірика Івана Франка, її художні особливості

Автор(и)

  • Лариса Борисівна Стрюк Криворізький державний педагогічний університет https://orcid.org/0000-0003-0761-3945
  • Карина Сергіївна Ткачук Криворізький державний педагогічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31812/filstd.v17i0.150

Ключові слова:

інакомовність, персоніфікація, алегорія, метафора, стилістичні фігури, громадянська лірика

Анотація

У статті досліджено художні особливості всіх циклів, що входять до збірки І. Франка «З вершин і низин». Визначено, що провідними художніми засобами для громадянської лірики поета є зіставлення, паралелізм, інакомовність, персоніфікація, насиченість риторичними конструкціями, антитезами, розгорнутими метафорами, порівняльними зворотами, поетичними звертаннями та ін. Громадянській ліриці поета властива пристрасність, внутрішня енергія поривання до боротьби зі злом, соціальною неволею, горем та упослідженням народу. Ліричне «я» постає борцем за волю і щасливе майбутнє для України і демократичних верств.

Metrics

Metrics Loading ...

Біографії авторів

Лариса Борисівна Стрюк, Криворізький державний педагогічний університет

кандидат філологічних наук, професор, професор кафедри української та світової літератур Криворізького державного педагогічного університету

Карина Сергіївна Ткачук, Криворізький державний педагогічний університет

магістрантка факультету української філології Криворізького державного педагогічного університету

Посилання

Білецький О. І. Поезія Івана Франка / О. І. Білецький // Українські дожовтневі письменники: зб. літературно-критичних матеріалів / упоряд. : В. Ф. Шевченко. – К. : Рад. школа, 1985. – С. 192–197.

Гундорова Т. І. Іван Франко / Т. І. Гундорова // Історія української літератури ХІХ століття : у 2-х кн. – Кн. 2 : підручник / за ред. акад. М. Г. Жулинського. – К. : Либідь, 2006. – С. 268–349.

Дубина М. Іван Франко / М. Дубина // Українська література. – К., 1996. – 256 с.

Єфремов С. Іван Франко : Критично-біографічний нарис / С. Єфремов. – К., 1926. – С. 170.

Клочек Г. Літературна освіта в новій українській школі: стратегія і тактика реформування / Г. Клочек // Дивослово. – 2017. – № 2. – С. 2–11.

Романенко О. Екзистенційна апологія боротьби (до проблеми ліричного героя Івана Франка) / О. Романенко // Літературознавчі студії. – Вип. 18. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2006. – С. 100–104.

Ткачук М. Духовні шукання героя-екзистенціала у збірці «Із днів журби» Івана Франка / М. Ткачук // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць. – Вип. 24. – Ч. 1. – К. : Акцент, 2006. – С. 35–58.

Токмань Г. Українська літературна освіта: з погляду вічності й у контексті сьогодення / Г. Токмань // Дивослово. – 2017. – № 3. – С. 2–6.

Франко І. Я. Вибрані твори : у 3-х т. / Іван Франко. – Т. 1. – К. : Дніпро, 1973. – 759 с.

Downloads

Опубліковано

2017-10-27

Як цитувати

Стрюк, Л. Б., & Ткачук, К. С. (2017). Громадянська лірика Івана Франка, її художні особливості. Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету, 17, 202–221. https://doi.org/10.31812/filstd.v17i0.150

Номер

Розділ

Лінгвістика і поетика тексту