У збірнику порушено актуальні проблеми сучасної філології. Розглянуто традиційні й нетрадиційні підходи до різних лінгвістичних та літературознавчих явищ. Представлено важливі аспекти викладання мов у школі та вищому навчальному закладі.
Для науковців-філологів і вчителів-словесників навчальних закладів різних типів.

Опубліковано: 2018-04-02