У збірнику порушено актуальні проблеми сучасної філології. Розглянуто традиційні й нетрадиційні підходи до різних лінгвістичних та літературознавчих явищ. Представлено важливі аспекти викладання мов у школі та вищому навчальному закладі.
Для науковців-філологів і вчителів-словесників навчальних закладів різних типів.

DOI: https://doi.org/10.31812/filstd.v17i0

Опубліковано: 2018-04-02

Громадянська лірика Івана Франка, її художні особливості

202-221

Лариса Борисівна Стрюк, Карина Сергіївна Ткачук

Переклад як вид мовленнєвої діяльності

239-248

Людмила Володимирівна Козак

Формування фахової термінологічної компетентності у студентів

249-260

Ганна Федорівна Ракшанова, Ірина Леонідівна Назаренко

Компоненти навчання англійської лексики в авіаційному ВНЗ

260-272

Інна Борисівна Файнман, Євгенія Борисівна Токарь