Ойконіми на *-ьn Західного і Середнього Полісся: ареальний і хронологічний аспекти

Основний зміст статті

Зоряна Олегівна Купчинська
https://orcid.org/0000-0003-0000-0345

Анотація

У статті йдеться про ареальний і хронологічний виміри ойконімів на *-ьn Західного і Середнього Полісся. Просторово-часова характеристика географічних назв є частиною їхньої стратиграфії. Акцентовано, що ойконіми на *-ьn генетично пов’язані з відносними прикметниками, після процесу субстантивації в українській ойконімії зафіксовано великий пласт географічних назв із цим суфіксом. Західне і Середнє Полісся – це регіон України, який представляє великий інтерес для ономастів, бо ця територія репрезентує значний масив архаїчних ойконімів, зокрема географічних назв на *-ьn, і є частиною загальноукраїнського і загальнослов’янського ареалів.

Деталі статті

Як цитувати
Купчинська, З. (2018). Ойконіми на *-ьn Західного і Середнього Полісся: ареальний і хронологічний аспекти. Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету, 17, 54-67. https://doi.org/10.31812/filstd.v17i0.39
Розділ
Структура і семантика мовних одиниць
Біографія автора

Зоряна Олегівна Купчинська, Львівський національний університет імені Івана Франка

доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови імені професора Івана Ковалика Львівського національного університету імені Івана Франка

Посилання

1. Бучко Д. Г. Українські топоніми на -івці, -инці : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Д. Г. Бучко. – Львів, 1972. – 22 с.
2. Купчинська З. О. Лексико-семантична і словотвірна структура географічних назв на -ин, -ів (територія України, Х–ХХ ст.) : автореф. дис.
…канд. філол. наук : спец. 10.02.1 «Українська мова» / З. О. Купчинська. – Львів, 1993. – 18 с.
3. Купчинська З. О. Стратиграфія архаїчної ойконімії України : [монографія] / З. О. Купчинська. – Львів : НТШ, 2016. – 1278 с.
4. Купчинський О. А. Найдавніші слов’янські топоніми України як джерело історико-географічних досліджень. Географічні назви на -ичі / О. А. Купчинський. – К. : Наукова думка, 1981. – 251 с.
5. Михайличенко Н. Є. Структурно-семантичні типи українських ойконімів із формантами -ець, -иця : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Н. Є. Михайличенко. – Львів, 2011. – 20 с.
6. Радьо Л. Н. Ойконіми України на *-jъ(*-jа, *-jе) у Х–ХХ ст. : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Л. Н. Радьо. – Івано-Франківськ, 2004. – 18 с.
7. Царалунга І. Б. Українські топоніми на -ани(-яни) : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / І. Б. Царалунга. – Львів, 2006. – 20 с.
8. Rospond S. Stratygrafia toponimiczna / S. Rospond // Z polskich studiόw slawistycznych. – Warszawa, 1958. – S. 159–186.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.