Мовна агресія в епістолярному тексті Григорія Гусейнова

Основний зміст статті

Олена Леонідівна Чумак

Анотація

У статті розглянуто мовну агресію в епістолярному тексті роману у щоденниках і листах «Повернення в Портленд» Г. Гусейнова. Акцентовано на тому, що проблема агресії є частиною емоційного досвіду письменника, його внутрішнього стану. Досліджено лексико-семантичні особливості мовної агресії. Проаналізовано дефініцію агресія у словниках. Визначено лексико-семантичні групи слів мовної агресії. Репрезентовано шари лексики зі значенням мовної агресії.

Деталі статті

Як цитувати
Чумак, О. (2018). Мовна агресія в епістолярному тексті Григорія Гусейнова. Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету, 17, 231-238. https://doi.org/10.31812/filstd.v17i0.188
Розділ
Лінгвістика і поетика тексту
Біографія автора

Олена Леонідівна Чумак, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

77cc20d78890f50ff59fd3edfcc237d3.jpg

викладач кафедри філології та мовної комунікації Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»

Посилання

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. –К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2004. – 518 с.
2. Власова Е. В. Пресса третьего рейха как пространство проявления речевой агрессии / Е. В. Власова // Речевая агрессия в современной культуре : сб. науч. тр. – Челябинск : ЧГУ, 2005. – С. 113–118.
3. Гусейнов Г. Повернення в Портленд : роман у щоденниках і листах / Г. Гусейнов. – К. : Ярославів Вал, 2011. – 368 с.
4. Демидов О. В. Проявление речевой агрессии в юридическом дискурсе: практика лингвистических экспертиз / О. В. Демидов // Речевая агрессия в современной культуре : сб. науч. тр. – Челябинск : ЧГУ, 2005. – С. 7–14.
5. Дудик П. С. Стилістика української мови : [навчальний посібник]. – К. : ВЦ «Академія», 2005. – 368 с.
6. Словник іншомовних слів / Уклад. : С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута. – К. : Наукова думка, 2000. – 680 с.
7. Словник синонімів української мови : у 2-х т. / А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк, С. І. Головащук та ін. – К. : Наукова думка, 1999–2000. – 567 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.