Лінгвокультурний аспект вивчення фразеологізмів на позначення рис характеру людини в англійській та українській мовах

Основний зміст статті

Yu. V. Yelovska
https://orcid.org/0000-0002-1989-3385

Анотація

У статті розкрито лінгвокультурний компонент вивчення фразеологізмів на позначення рис характеру людини в англійській та українській мовах. Проаналізовано особливості пошуку еквівалентних сполучень у процесі перекладу фразеологічних відповідників у різних мовах на прикладі сполучень із зоокомпонентом. Проілюстровано, що фразеологізми мають національно-специфічні ознаки, притаманні кожній мові окремо і є відображенням національно-культурної самобутності.

Деталі статті

Як цитувати
Yelovska, Y. (2018). Лінгвокультурний аспект вивчення фразеологізмів на позначення рис характеру людини в англійській та українській мовах. Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету, 17, 25-33. https://doi.org/10.31812/filstd.v17i0.34
Розділ
Структура і семантика мовних одиниць
Біографія автора

Yu. V. Yelovska, Криворізький державний педагогічний університет

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри англійської мови з методикою викладання Криворізького державного педагогічного університету

Посилання

1. Гурбанська С. О. Лінгвістичний та культурний аспект вивчення інтертекстуальних фразеологізмів / С. О. Гурбанська // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного пед. ун-ту : зб. наук. праць. – Вип. 8. – Кривий Ріг : ТОВ «ОКТАН-ПРИНТ», 2012. – С. 31–37.
2. Потебня А. А. Из записок по теории словесности / А. А. Потебня. – Xарьков, 1905. – 652 с.
3. Lagodenko J. Semantic Interpretation of Idioms: Cross-linguistic Approaches / J. Lagodenko // Research on Phraseology Across Continents. – Volume Two. – 2013. – P. 248–259.
4. Szerszunowicz J. Phraseological Gaps as a Translation Problem / J. Szerszunowicz // Research on Phraseology Across Continents. – Volume Two. – 2013. – P. 299–318.
1. Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури : [словник-довідник] / В. В. Жайворонок. – К. : Довіра, 2006. – 703 с.
2. Кунин А. В. Англо-русский фразеологический словарь / А. В. Кунин. – М. : Русский язык, 1984. – 944 с.
3. Русско-английский словарь пословиц и поговорок / [под ред. А. Маргулис, А. Холодная]. – Джефферсон, Северная Каролина, Лондон : McFarland and Company, Inc., Publishers, 1974. – 487 с.
4. Словник фразеологізмів української мови / Уклад. В. М. Білоноженко та ін. – К. : Наукова думка, 2003. – 1104 с.
5. Українські прислів’я і приказки / Уклад. М. Номис. – К. : Либідь, 1993. – 768 с.
6. Oxford Dictionary of Idioms / [ed. J. Siefring]. – New York : Oxford Univerity Press, 2004. – 340 p.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.